Autor Edita Perkov Ugrin

Vijesti
0 Knjiga pape Franje o milosrđu

Zbirka razgovora pape Franje i talijanskog novinara Andree Torniellija s Papinim stajalištima o 40 tema, od milosrđa preko homoseksualnosti do globalizacije,…

1 248 249 250 251 252 263