Besplatna edukacija za male iznajmljivače

0
Foto: kordun.hr

Turistička zajednica Splitsko dalmatinske županije i Turistička zajednica grada Splita organiziraju  besplatnu edukaciju za privatne iznajmljivače, koja će se održati u hotelu Cornaro ( Sinjska ul. 6) u Splitu  16.2.2019. (subota)  s početkom u 9.00 sati.

9:00 – 9:45          PRAVA I OBVEZE privatnih iznajmljivača

Predavač: Ana Brničević

9:45 – 10:30        MALI IZNAJMLJIVAČ – MALI PODUZETNIK

domaćin u turizmu

Predavač: Barbara Marković

10:30 – 10:45     INOVACIJE U UREĐENJU

Predavač: Ana Brničević

10:45 – 11:00     PAUZA

11:00 – 12:00     BORBENI PAKET – CHANNEL MANAGER

Predavač: Tomislav Zović

12:00 – 12:45     POVEZIVANJE PRIVATNOG SMJEŠTAJA SA

PONUDOM DESTINACIJE

Predavač: Barbara Marković

12:45     PITANJA i RASPRAVA