Dio vrgoračkih naselja bez vode, raspored cisterni

0
Foto: pixabay.com

Trgovačko društvo Komunalno d.o.o. obavještava korisnike u naseljima Prapatnice, Stilja, Kljenak, Duge Njive, Rašćane, Kozica, Vlaka, Dragljane i Zavojane da u proteklih nekoliko sati je došlo do drastičnog pada dotoka vode podzemnim tokovima na izvorište Banja što onemogućuje kontinuirano zahvaćanje vode u periodima dužim od 20 minuta a samim time i distribuciju do naselja za koje je potreban veći broj prepumpavanja vode i u kojima je vodoopskrbna mreža u najlošijem stanju.

Zbog svega navedenog svega navedenog došlo je do prekida isporuke vode za navedena naselja.

Komunalno d.o.o. je osiguralo cisterne s vodom. evo njihov raspored za nedjelju 20. rujna 2020.

Duge Njive – pored autobusne stanice u vremenu od 08:00 – 10:30 sati

Stilja – pored doma 08:00 – 10:30 sati

Prapatnice – pored crkve u vremenu od 11:00-14:00 sati

Kljenak – pored skretanja za kamenolom u vremenu od 11:00-14:00 sati

Rašćane – pored igrališta u vremenu od 12:00 – 15:30 sati

Zavojane – pored škole u vremenu od 12:00 – 15:30 sati

Kozica – pored doma u vremenu od 16:00 – 20:00 sati

Dragljane – pored škole u vremenu od 16:00 – 20:00 sati