Dobrović: Podržavamo jačanje akcija za prilagodbu klimatskim promjenama

0

Ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović sudjelovao je na dvodnevnom neformalnom sastanku Vijeća ministara za okoliš Europske unije na Malti.

Teme dvodnevnog sastanka su bile prilagodba klimatskim promjenama, morski otpad i nova strategija o plastici u kontekstu kružnog gospodarstva te „Oceani: poveznica između klimatske i okolišne politike“.

Mediteranska regija prepoznata je kao područje koje će biti naročito ranjivo na klimatske promjene, što uključuje i značajni dio Hrvatske. Hrvatska je trenutno u procesu izrade nacionalne strategije i akcijskog plana prilagodbe klimatskim promjenama, provodeći istovremeno široke nacionalne konzultacije. Zbog svoje složenosti, izazovi vezani uz utjecaj i prilagodbu klimatskim promjenama potiču nas na bolju suradnju i intenzivnije konzultacije među sektorima u cilju iznalaženja zajedničkog rješenja. Podržavamo daljnje jačanje i razvoj mehanizama poticanja i obvezivanja na akcije za prilagodbu klimatskim promjenama te stalno dopunjavanje baza znanja i potporu istraživanjima, rekao je ministar Dobrović u raspravi na temu prilagodbe klimatskim promjenama.

Vezano uz temu „Oceani: poveznica između klimatske i okolišne politike“ navedeno je kako klimatske promjene imaju utjecaj na morske i oceanske ekosustave. Porast globalne temperature ima utjecaj na ekosustave kroz podizanje razine mora, porast temperature mora. Zakiseljavanje mora je posljedica porasta koncentracije CO2 u atmosferi koje je uzrokovano ljudskim aktivnostima. Hrvatska prepoznaje i podržava potrebu za osnaživanje provedbe integralnog pristupa upravljanja morskim okolišem i obalnim područjem i klimatskim aktivnostima uspostavljanjem mehanizama suradnje svih relevantnih sektora u cilju ostvarenja održivog razvoja.

Neformalni sastanak Vijeća ministara za okoliš EU-a završio je raspravom na temu morskog otpada i nove strategije o plastici u kontekstu kružnog gospodarstva. U želji za rješavanjem problema morskog otpada koji se u svim svojim oblicima nalazi u morskom okolišu od najveće je važnosti osiguravanje konkretnih aktivnosti. Dok je učinkovito upravljanje otpadom ključni dio, istovremeno se mora razmišljati i o tome kako su proizvodi dizajnirani imajući na umu učinkovito iskorištavanje resursa.

Na tom tragu najavljena „Strategija o plastici“ kao dio Akcijskog plana cirkularne ekonomije može biti prikladan alat koji se ujedno može koristiti i za rješavanje pitanja morskog otpada.

Hrvatska je kao pomorska i turistička zemlja izložena onečišćenju morskim otpadom te je ovo za nas iznimno važno i ozbiljno pitanje. Vjerujemo da će nova strategija o plastici kao dio Akcijskog plana o cirkularnoj ekonomiji, znatno pridonijeti rješavanju ovog problema, istaknuo je ministar Dobrović.