Državna cesta D70 otvara se za promet u subotu, neće biti ponovnog zatvaranja

0
Foto: pixabay.com

U subotu 10.07.2021. državna cesta D70 Omiš (D8) – Naklice – Gata – čvorište Blato n/C (A1) bit će puštena u promet te na istoj više neće dolaziti do višednevnih potpunih zatvaranja, izvijestili su iz Hrvatskih cesta.

Naime, usprkos prethodnim najavama kako će biti potrebna dva zatvaranja, od kojih je drugo bilo planirano u listopadu ove godine, izvedbom u tri smjene predviđeni radovi završeni su prije roka. Prvo zatvaranje trebalo je trajati do 01.07.2021., međutim odlučeno je kako će isto biti produženo na 10.07.2021. budući da je potrebno završiti manji obim preostalih radova. Prethodna predviđanja podrazumijevala su drugo zatvaranje u listopadu na dodatnih 30 dana, a kojeg ovim produžetkom od deset dana, neće biti. Radovi na obaranju i čišćenju nestabilnih blokova izvršeni su pod svim sigurnosnim parametrima zaštite te je istima litica kanjona stabilnija i sigurnija od eventualnih odrona, budući da je prevezeno preko sto kamiona oborenog kamenog materijala. Kao rezultat u potpunosti je povećana razina sigurnosti prometa na državnoj cesti D70.

Podsjećamo kako je državna cesta D70 od 13.3.2021. godine u potpunosti zatvorena zbog radova na miniranju tunela na liticu kanjona, te čišćenja i obaranja nestabilnih blokova na zapadnoj litici kanjona rijeke Cetine u sklopu projekta izgradnje obilaznice Omiša. Alternativni cestovni pravci za stanovnike iz zaleđa Omiša bili su preko Pavića mosta na istoku i Žrnovnice na zapadu. Paralelno s istim osigurana je i pješačka komunikacija, riječnim putem pomoću tri brodice te prijevoz autobusom u mjestima zaleđa Omiša koja su bila pod utjecajem zatvaranja prometa. Sve navedeno u potpunosti je financirano od strane Hrvatskih cesta. Navedeni transport je za cijelo vrijeme trajanja radova bio osiguran u vremenskom periodu od 05-23 h svakog dana, dok su hitni slučajevi u tom vremenskom periodu bili osigurani u suradnji sa lokalnim dežurnim službama. Prije potpunog zatvaranja prometa osiguran je i neprekidan transport za građane koji primaju medicinsku terapiju sukladno danima kada je ista predviđena. Brodice, kao i autobusi, vozit će sve do otvaranja prometa na državnoj cesti D70 10.7.2021. kada će se ista pustiti u promet pod privremenom regulacijom prometa, dok će 20.7.2021. biti u potpunosti u prometu.