Franak ide u novi prosvjed

0

Udruga Franak proziva tri banke zbog kršenja Zakona o konverziji kredita u švicarskim francima. Za utorak 8. prosinca najavljuju prosvjed protiv Sberbanka.

Priopćenje udruge Franak donosimo u cijelosti.

Udruga Franak prijavila je niz nezakonitosti u svim izračunima, nacrtima aneksa i u drugim materijalima koje su poslovne banke slale CHF dužnicima na temelju Zakona o konverziji (ZID ZPK 2015). U nepoštivanju zakona prednjače Sberbank d.d. (SBER), Raiffeisenbank Austria d.d. (RBA) i Hypo-Alpe-Adria-Bank d.d. (HAAB). Posebno se ukazuje na izričito ograđivanje revizora, koji su utvrđivali točnosti izračuna konverzije, od točnosti ulaznih podataka banaka u izračunima, zbog čega postoji osnovana sumnja da su banke u izračunima manipulirale kamatama, statusima klijenata i drugim podacima bitnim za točnost izračuna.

Udruga Franak će zbog svega navedenoga sljedeći tjedan organizirati prosvjed zbog nezakonitih postupaka banaka, i to najprije protiv SBER-a te će pripremiti predloške za pokretanje prekršajnih postupaka za najteže kršenje Zakona. Za sve povrede Zakona predviđene su kazne od 80.000,00 do 200.000,00 kn po pojedinom ugovoru i prekršaju za banku te 10.000,00 do 50.000,00, za članove uprava banaka.

Glavne nezakonitosti u tri spomenute banke su sljedeće:

  1. SBER i HAAB u aneksu predviđaju ništetnost aneksa ukoliko Ustavni sud ukine ZID ZPK 2015. Ustavni sud je svojim rješenjem, kojim odbija zahtjev za suspenziju ZID ZPK, decidirano utvrdio da eventualno ukidanje zakona ne proizvodi retroaktivnu ništetnost aneksa pa je i HNB naložio svim bankama koje su takvu odredbu unijele u anekse, da je iz aneksa izbace.
  2. SBER i RBA u izračunima primjenjuju više kamatne stope, jer ne uvažavaju smanjenja kamatnih stopa klijentima banke, zaposlenicima banke, smanjenja po ugovorima sa firmama, smanjenja za stanogradnju određenih naselja. SBER ne poštuje uvjete dogovorenog moratorija, dok RBA ne priznaje kamatne stope za mlade.
  3. SBER kod izračuna glavnice manipulira kupovnim i prodajnim tečajem, uslijed čega se pojavljuje veća početna glavnica nego što je ona bila tada kada je kredit uplaćen.
  4. SBER, HAAB i RBA samovoljno i mimo zakona uvjetuju potpisivanje aneksa ugovora jednokratnom uplatom utvrđenog manjka, iako je zakonom jasno propisano da se manjak namiruje sporazumno, u skladu s dogovorom banke i dužnika.
  5. RBA jedina od svih banaka ne želi provesti konverziju dužnicima u otkazanim kreditima, oštećujući time građane koji su u najtežoj financijskoj situaciji.
  6. SBER uvjetuje prihvat konverzije odricanjem budućih prigovora dužnika na izračune koji su primijenjeni u konverziji, što je protivno ZID ZPK, Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača.
  7. SBER i RBA predviđaju aneksima dodatne instrumente osiguranja, što je također suprotno odredbama zakona.

Revizori koji su provjeravali izračune banaka ogradili su se od ulaznih podataka banaka te su provjerili samo točnost postupka izračuna odnosno točnost kamatnih formula i rezultata, ali na temelju podataka koje su banke samostalno odredile. Revizori time nisu obavili svoj posao, a banke nisu ispunile svoju zakonsku obvezu. Revizori su morali:

– utvrditi točnost primijenjenih kamatnih stopa

– utvrditi jesu li banke kod izračuna uzele u obzir istovrsni status klijenta i istovrsni euro kredit

– utvrditi točnost i istinitost svih ostalih primijenjenih podataka koje su banke samostalno odredile u izračunima

– jamčiti za pravilnost, točnost i potpunost izračuna u skladu sa zakonom.

Budući da su se revizori od svega toga ogradili, Udruga Franak smatra da konverzija nije pripremljena i provedena na zakonit način te da je HNB, kao nadzorno tijelo, dužan  provjeriti i utvrditi potpunu točnost podataka koje su banke primijenile u izračunima.

Uslijed svega navedenoga u pripremi su prosvjedi za utorak, 8. prosinca 2015., i to najprije protiv SBER-a koji ima najviše povreda zakona. Taj prosvjed organiziraju nezadovoljni i oštećeni klijenti SBER-a. Ako bude potrebno, prosvjedi će se redom proširiti i na sve druge banke koje krše zakone. Udruga Franak podržava i logistički će pomoći u organizaciji i provedbi svakog takvog prosvjeda.

Udruga Franak pripremit će i predloške za optužne prijedloge na temelju najtežih kršenja zakona. Valja napomenuti da svakoj banci i Upravama banaka koji krše Zakon prijete kazne za svaki ugovor i svaki pojedini prekršaj, i to od 80.000,00 do 200.000,00 kn za banku te 10.000,00 do 50.000,00 kn za članove Uprava.

Udruga Franak poziva još jednom sve banke, posljednji put prije novih legalnih mjera i aktivnosti, da prihvate i provedu zakon u potpunosti, da prestanu sa izbjegavanjem svojih  zakonskih obveza i da konačno počnu poslovati na zakonskim temeljima. Nezakoniti postupci banaka traju u Republici Hrvatskoj već više od jednoga desetljeća i banke moraju shvatiti da je tome došao kraj

Udruga Franak neće nestati sve dok ne nestane bezakonje koje ju je stvorilo.

Udruga Franak