“Godina od sto čuda” u Muzeju grada Trogira

0
Foto: PR

Do kraja studenog u Muzeju grada Trogira otvorit će se dvije izložbe – jedna u Galeriji Cate Dujšin Ribar u povodu obilježavanja 40 godišnjice otvaranja Galerije, a jedna u atriju Muzeja grada Trogira u povodu obilježavanja Međunarodnog dana djeteta.

U ponedjeljak, 19. studenog 2018. godine u 19 sati u atriju Muzeja grada Trogira otvorit će se izložba “Godina od sto čuda” autorice Goranke Tomaš i polaznika pedagoških radionica Muzeja grada Trogira. Ova izložba, koja će biti otvorena do 30. studenog, organizirana je u povodu Međunarodnog dana djeteta.

Generalna skupština UN-a je 20. studenog 1959. godine usvojila “Deklaraciju o pravima djeteta”, a 1989. godine “Konvenciju o pravima djeteta”. Od 1989. na dalje, u cijelom se svijetu 20. studenog obilježava Međunarodni dan djeteta s ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece.

Muzejska pedagogija u Muzeju grada Trogira odvija se na različite načine – prateći muzeološku koncepciju, godišnja doba, interese građana, pojedine muzejske predmete, recikliranje, likovnost, tradiciju i običaje te razvijanje pozitivnog stava prema umjetnosti općenito. U razdoblju od 25. listopada 2017. do 31. listopada 2018. u Muzeju je održano 19 radionica na 10 različitih tema – fotografija, Dan grada, more, sova, maškare, brodovi, muzejski predmet, grafit, jesen…

Trogir je mala sredina, a cilj muzejske pedagogije je animirati što više korisnika i na taj način razvijati pozitivan stav prema kulturnoj baštini, likovnosti, finoj motorici i slično.