Grad Makarska dobio 2 milijuna kuna za sanaciju opasnih mjesta

0

Zahvaljujući uspješnoj prijavi na Javni poziv za sanaciju opasnih mjesta kroz Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2011.-2020.: Bolja cestovna infrastruktura, koji je objavilo Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Grad Makarska dobio je 2 milijuna kuna za sanaciju dva opasna mjesta kojima je sanacija postojeće infrastrukture najpotrebnija: zapadnog ulaza u grad i raskrižja koje predstavlja jedan od ulaza na Zelenku.

Naime, u suradnji sa Centrom za vozila Hrvatske d.d., Grad Makarska ostvario je sufinanciranje dvaju važnih projekata: ”Sanacija opasnog mjesta na D-8 na zapadnom ulazu u Makarsku” i ”Sanacija opasnog mjesta na državnoj cesti D-8 u Makarskoj – križanje državne ceste D-8 sa Zagrebačkom, Put Požara i Istarskom ulicom” dobivši bespovratna sredstva u iznosu od 1.975.898,79.

Stopa sufinanciranja za oba projekta iznosi 70% pa je za Sanaciju opasnog mjesta na zapadnom ulazu u Makarskoj, čija je ukupna vrijednost 1.305.880,00 kuna, dobiveno 1.142.645,00, a za sanaciju raskrižja,  čija je ukupna vrijednost 952.290,00 kuna, 833.243,75 kuna.

Grad Makarska je za oba projekta izradio projektnu dokumentaciju , ishodovao lokacijsku dozvolu i pripremio glavne projekte nakon čega slijedi ishodovanje građevinske dozvola i pokretanje postupka javne nabave. Početak radova predviđa se po završetku turističke sezone 2019. , a njihovo trajanje 4 mjeseca. Realizacija ovih dvaju projekata od velike je važnosti za Grad Makarsku jer se radi o lokacijama na kojima je zabilježen veći broj prometnih nesreća sa tragičnim posljedicama za pješake. Upravo iz tog razloga, obje lokacije prema službenoj evidenciji Ministarstva unutarnjih poslova ocjenjene su kao opasna križanja.

U  sklopu radova na sanaciji opasnog mjesta na zapadnom ulazu u grad planirana je izgradnja autobusnog ugibališta, premještanje i obnova Napoleonovog spomenika, uređenje parka uz spomenik i sanacija pješačkog pothodnika sa rampom za osobe s invaliditetom.

Sanacijom križanja državne ceste D-8 sa Zagrebačkom, Put Požara i Istarskom ulicom konačno će se povećati faktor sigurnosti – dobit će se propisno simetrično raskrižje i uvjeti da u budućnosti bude semaforizirano.

Navedenim projektima, Grad Makarska i u 2019. nastavlja sa ulaganjima u prometnu infrastrukturu te poboljšanjima prometnih rješenja koja ne prate cjelokupni razvoj grada i potrebe lokalnog stanovništva. Podsjetimo, uz potporu Ministarstva unutarnjih poslova Grad Makarska prošle je godine sanirao i križanje Ulice Slikara Gojaka, Put Makra i državne ceste D-8 te vlastitim sredstvima nakon 30 godina izgradio novi pothodnik – pothodnik Moča.