Grad Split predao prijavu za dobivanje certifikata „Grad za mlade“

0
Foto: PR; split.hr

Grad Split se odazvao inicijativi Udruge gradova Republike Hrvatske i uspješno predao prijavu sa svim potrebnim dokazima za dobivanje certifikata „Grad za mlade“. Na poziv su se javila 32 hrvatska grada koja su zadovoljila formalne uvjete, a evaluacija pristiglih prijava trebala biti završena do kraja ožujka.

O tome koji gradovi će dobiti titulu Grada za mlade odlučit će Povjerenstvo čiji su članovi predstavnici relevantnih organizacija i institucija u području rada s mladima – Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu, Agencije za mobilnost i programe Europske unije, Mreže mladih Hrvatske, Saveza Društava “Naša djeca” te Udruge gradova u Republici Hrvatskoj.

Definiran je ukupno 71 kriterij u osam tematskih područja, od participacije mladih do zapošljavanja, mobilnosti i demografskih poticaja i mjera, a iz svakog od tematskih područja potrebno je zadovoljiti minimalno 50% kriterija. Osnovni preduvjeti za prijavu bili su da grad ima osnovan Savjet mladih da je potpisao Europsku povelju o lokalnom radu s mladima te da je imenovao koordinatora prijave za dobivanje certifikata.

Nakon završenog postupka certificiranja, evaluaciju standarda kvaliteta lokalnih politika u područjima: Participacija, Demografski poticaji i mjere, Zapošljavanje, Mobilnost, Zdravlje i sport, Rad s mladima i kultura, Obrazovanje i Informiranje, a gradovi koji steknu certifikat zadržavaju ga kroz razdoblje od tri godine.