Gradovi s više zelenila, imaju manje depresivne građane

0

Istraživanja su pokazala da je u naseljima s više zelenila zabilježeno manje grafita, bacanja otpadaka u okoliš i općenito manjih prekršaja poput vandalizma.

Vezu hrvatskih gradova, njihovog zelenila i građana koji žive u određenim gradovima, istraživao je posljednjih mjeseci Fran Poštenjak, prvi hrvatski doktor za drveće, poduzetnik i član Virtualnog ženskog poduzetničkog centra te dokazao uzročno posljedičnu vezu u raspoloženju žitelja koji žive okruženi s manje zelenila.

Istraživanja su pokazala da je u naseljima s više zelenila zabilježeno manje grafita, bacanja otpadaka u okoliš i općenito manjih prekršaja poput vandalizma. Također, opaženo je i da kvartovi koji imaju kvalitetnije oblikovan krajolik i više prirodnih stabala imaju manju stopu agresije i nasilja u obitelji čak do 25%.

Nadalje, što se tiče prekršaja, i međunarodne i domaće studije su pokazale da je u naseljima s većim udjelom površine pokrovnosti zelenilom u kojima prevladavaju zgrade sa velikim brojem stambenih jedinica zabilježeno do 52% više kaznenih dijela, 48 % prekršaja vezanih uz nekretnine te 56% nasilnih kaznenih dijela u usporedbi sa naseljima gdje je taj udio znatno manji.

Boravkom u prirodi djeca izgrađuju poseban socijalni i biofizički odnos s određenim mjestom razvijajući na taj način kognitivnu i emocionalnu povezanost s tim prostorom. Nadalje, boravak u prirodi kod djece, potiče maštu i kreativnost, kognitivni i intelektualni razvoj te socijalizaciju u društvu i emocionalne veze s drugim ljudima. U znanstvenim istraživanjima je također zabilježeno da djeca koja boluju od poremećaja smanjene pažnje mogu boravkom u prirodi smanjiti intenzitet ovog poremećaja, ističe Fran Poštenjak, prvi hrvatski doktor za drveće.