Gradsko vijeće Vrgorca traži ocjenu ustavnosti “lex šerifa”

0
Foto: vrgorac.hr

Gradsko vijeće Grada Vrgorca pokrenulo je zahtjev za ocjenu ustavnost dviju odredbi Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, tzv. „Lex šerif“.

Gradsko vijeće smatra da prva odredba koja nije u skladu s Ustavom RH, ali i Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi, je odredba koja propisuje da općinski načelnik, gradonačelnik, odnosno župan može povući prijedlog proračuna prije glasovanja o proračunu u cjelini te ne predloži novi prijedlog proračuna u roku koji omogućuje njegovo donošenje.

Povlačenje prijedloga proračuna od strane općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana prije konačnog glasovanja predstavničkog tijela o predloženom proračunu pa onda njegovo ponovno predlaganje, u potpunosti onemogućuje poštivanje rokova za predlaganje i donošenje proračuna propisanih Zakonom o proračunu.

Također, osporena zakonska odredba je kontradiktorno rješenje koje, s jedne strane, obvezuje čelnika izvršnog tijela da predloži proračun (u suprotnom će ga Vlada razriješiti dužnosti), a s druge strane mu dopušta da predloženi proračun povuče prije glasovanja o proračunu u cjelini. Takvo kontradiktorno rješenje stvara pravnu nesigurnost, što je protivno načelu vladavine prava, stoji u priopćenju gradonačelnika Vrgorca i zastupnika Mosta Ante Pranića.

Druga zakonska odredba za koju Gradsko vijeće smatra da je nesukladna s Ustavom Republike Hrvatske je odredba o stupanju Zakona na snagu, tj. da Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Narodnim novinama“. Ustav u članku 90., stavku 3. propisuje „Zakon stupa na snagu najranije osmi dan od dana njegove objave, osim ako nije zbog osobito opravdanih razloga zakonom drukčije određeno“, međutim pri donošenju „Lex šerifa“ nisu navedeni nikakvi „osobito opravdani razlozi“ koji bi bili ustavno opravdani.