HZJZ objavio nova pravila za samoizolaciju i testiranja

0
Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) objavio je nove preporuke za određivanje samoizolacije za one koji su bili u bliskom kontaktu s oboljelom osobom. Prema njima dvije skupine ljudi više neće morati u samoizolaciju.

Nakon bliskog kontakta sa zaraznom osobom, osobe koje su dovršile cijepljenje, trebaju se strogo pridržavati epidemioloških preporuka za sprječavanje kapljičnih infekcija slijedećih 14 dana i preporučljivo je da se testiraju brzim testom 5-7 dana nakon bliskog kontakta (ako razviju simptome unutar 14 dana od zadnjeg bliskog kontakta, postupa se kao sa sumnjom na COVID-19).

Od preporuke za testiranje 5-7 dana nakon bliskog kontakta s oboljelim izuzete su samo osobe koje su preboljele COVID-19 unazad šest mjeseci.

Samoizolacija i testiranje

Radi smanjenja širenja infekcije svi bliski kontakti oboljelog upućuju se u zdravstveni nadzor u karanteni/samoizolaciji. Bliske kontakte koji su dio kolektiva preporuča se testirati RT-PCR testom ili brzim antigenskim testom unutar pet dana od izlaganja.

Negativan rezultat testa nema utjecaja na trajanje karantene/ samoizolacije. Pozitivan rezultat testa zahtijeva obradu bliskih kontakata testirane osobe. Pozitivan brzi antigenski test treba potvrditi RT-PCR testom. Bliski kontakti podliježu zdravstvenom nadzoru u samoizolaciji u trajanju od 10 dana od zadnjeg bliskog kontakta sa zaraženom osobom.

Po završetku karantene nije potrebno testirati osobe ako ne razviju simptome, osim ako su imunokompromitirane ili rade u zdravstvenim ustanovama i kod pružatelja socijalnih usluga smještaja i boravka za starije i teško bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom. Osoba koja je bila u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom ne podliježe zdravstvenom nadzoru u karanteni/samoizolaciji ako je preboljela covid u posljednjih 180 dana ili je cijepljena u potpunosti.