Info zona traži honorarne suradnike!

0
Foto: PR/Info zona

Info zona traži honorarne suradnike u realizaciji edukacija, radionica, tematskih večeri i sličnih događanja u novoj sezoni događanja koja počinje u rujnu.

Motivacijsko pismo, životopis i kratak opis aktivnosti potrebno je do 16. srpnja 2016. poslati putem obrasca dostupnog na infozona.hr/prijava.

Prilika za suradnju nudi se voditeljima/kreatorima različitih aktivnosti namijenjenih poboljšanju kvalitete života mladih u Splitu. Aktivnosti mogu biti jednokratne, kontinuirane ili periodične, te namijenjene svim mladima ili nekoj specifičnoj ranjivoj skupini mladih.

Info zona aktivnosti kluba za mlade provodi već osam godina, a u prethodnoj sezoni u više od 400 termina realizirala je više od 900 sati besplatnog programa za mlade kojeg je posjećivalo do 400 mladih mjesečno. Aktivnosti su u najvećoj mjeri financirane kroz program Klub za mlade Zona koji financira Ministarstvo socijalne politike i mladih.