Istraživanje: Mladići su, unatoč slabijem uspjehu, zadovoljniji školom od djevojaka u RH

0
Foto: pixabay.com

Medijima je poslano Analitičko izvješće „Zadovoljstvo školom: perspektive učenika srednjih škola u Republici Hrvatskoj“. U izvješću su prikazani rezultati o zadovoljstvu različitim aspektima školovanja prikupljeni u školskoj godini 2017./18. tijekom projekta o prijelazu iz srednjeg u visoko obrazovanja. Projekt je financiran od strane Agencije za znanost i visoko obrazovanje, a istraživanje su osmislili i proveli istraživači Instituta za društvena istraživanja u Zagrebu.
Posljednjih mjeseci u Republici Hrvatskoj brojni su primjeri ponašanja učenika i nastavnika koji ukazuju na određene izazove u međuljudskim odnosima, ali i brojne situacije u kojima se problematizira opremljenost škola i uvjeti rada te posebice sadržaj onoga što se uči. U ovom su izvješću prikazani perspektive i glasovi učenika o zadovoljstvu ovim aspektima obrazovanja.

U jednom od najvećih ikad provedenih istraživanja u odgoju i obrazovanju Republike Hrvatske sudjelovalo je:
– 59 srednjih škola iz svih dijelova Republike Hrvatske
– 13301 učenik četverogodišnjih i petogodišnjih srednjoškolskih programa (strukovnih i gimnazijskih)

Učenici su pitani – Koliko ste zadovoljni:
-…sadržajima koje učite u školi?
– …opremljenošću i uvjetima rada u školi?
– …ozračjem u školi?
– …nastavnicima?
– …razredom?

Glavni rezultati:
– Učenici su relativno zadovoljni međuljudskim odnosima, uključujući i odnos s nastavnicima, a znatno manje zadovoljstvo iskazuju elementima strukture sustava – opremljenost, uvjeti rada, kurikulum.
– Kako prolaze kroz obrazovanje učeničko se zadovoljstvo na svim aspektima zadovoljstva školom značajno smanjuje.
– Izrazito važan rezultat su konzistentne regionalne razlike u zadovoljstvu školom. Najzadovoljniji su učenici iz Sjeverozapadne Hrvatske, a najmanje zadovoljstvo iskazuju učenici iz Dalmacije.
– Posebno je velika razlika u zadovoljstvu opremljenošću školom i uvjetima rada. 76,6% učenika iz Sjeverozapadne Hrvatske je uglavnom ili u potpunosti zadovoljno opremljenošću i uvjetima rada u školi, dok takav osjećaj ima tek 29,9% učenika iz Dalmacije. Istovremeno 41,1% učenika iz Dalmacije uopće ili uglavnom nije zadovoljno opremljenošću i uvjetima rada u školi, dok je na sjeverozapadu zemlje taj postotak 5,8%.
– Razina zadovoljstva opremljenošću i uvjetima rada u školi odgovara razlikama u ulaganju u obrazovanje različitih dijelova RH, a već sada ima i imat će u budućnosti još značajnije osobne i društvene posljedice prije svega u povećanju nejednakosti u sustavu odgoja i obrazovanja Republike Hrvatske.
– Učenici strukovnih škola zadovoljniji su školom od gimnazijalaca.
– Posebno je važan nalaz o vrlo niskoj razini zadovoljstva hrvatskih gimnazijalaca sadržajima koji se uče. Tek 1% gimnazijalaca iskazuje da je u potpunosti zadovoljan onime što uči u školi. Kvalitativni dio istraživanja ukazuje da je u pozadini ovakvog stava velik broj predmeta, opseg onoga što se uči te posebice nedostatak izbornosti u gimnazijama.
– Najveću razinu zadovoljstva školom iskazuju učenici strukovnih područja Zdravstvo, Elektrotehnika i računarstvo te učenici prirodoslovno-matematičkih gimnazija. Kvalitativni dio istraživanja ukazuje da je to zbog toga što smatraju da im njihovi programi omogućuju mobilnost.
– Mladići su, usprkos slabijem uspjehu, zadovoljniji školom od djevojaka.