Istraživanje potreba mladih u Splitu

0

U tijeku je istraživanje potreba mladih u Splitu, a provodi ga Inicijativa Split grad za mlade. Cilj inicijative je povezati Grad Split s  udrugama mladih i za mlade, Savjetom mladih i svima koji svojim angažmanom žele doprinijeti kvaliteti života mladih.

Sudjelovanjem u istraživanju imate priliku doprinijeti boljem uvidu u stavove i potrebe mladih u području stanovanja i zaposlenja, informiranja, slobodnog vremena i sudjelovanja u društvu. Anketu možete ispuniti na sljedećoj poveznici:

https://limesurvey.srce.hr/122346?lang=hr

Ako ste u ciljanoj grupi, odnosno ako imate između 15-30 godina sudjelujte u kreiranju izrade dokumenta za mlade.