IT konferencija u Zadru

0

Od 11. do 13. listopada 2018. godine u prostorima Kazalište lutaka Zadar održat će se MY SMART CITY konferencija. Riječ je o IT konferenciji i hackatonu koji su po prvi puta pokrenule zadarske lokalne IT snage, u suradnji sa Razvojnom agencijom Zadarske županije, Gradom Zadrom i brojnim lokalnim partnerima.

Cilj konferencije je ukazati na konkretna pametna rješenja koja se implementiraju u gradovima u svrhu podizanja kvalitete života, načinima na koji se stvara povoljno okruženje za razvoj pametnog grada, te vidjeti koliko je koncept pametnog grada zaživio kod nas.

Više o samoj konferenciji možete vidjeti na poveznici : www.mysmartcityzadar.com<http://www.mysmartcityzadar.com/>