Ivan Lovrinović za RD: Mi smo u jednoj nezavidnoj situaciji

0
Foto: Radio Dalmacija
Ivan Lovrinović, profesor Ekonomskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, član Odbora za financije, u Splitu predstalja svoju knjigu  „Globalne Financije“, a za Radio Dalmaciju komentirao je nezavidno stanje hrvatskih financija.

Knjiga iznosi stavove oko najvažnijih problema hrvatskog uključivanja u europske integracijske procese, posebice u vezi ulaska Hrvatske u Evropsku monetarnu uniju. Lovrinović, oštar protivnik aktualne monetarne politike, saborski  je Zastupnik iz Kluba Mosta, ušao je u Sabor sa novim sazivom i  član je Odbora za financije i državni proračun. Na upit kako vidi hrvatske financije nam je rekao mi smo u jednoj nezavodnoj sitiaciji, imamo visok unutrašnji i vanjski dug, no to nije tako strašno ukoliko bi se hitno pdouzele odgovarajuće mjere o kojima smo govorili građanima u kampanji.
Još nažalost nije pokrenuto ništa bitnije u tom kontekstu, a prvi najvažniji korak je provođenje monetarne reforme, rekao je, bez čega ništa neće funkcionirati u gospodarskom smislu, ni procese restrukturiranje, a posobice konkuretntnost na inozemnim tržištima te smanjenje dužničkog ropstva, rekao je između ostaloga, Lovrinović.