Izabrani novi prorektori Sveučilišta u Splitu!

0

Prvom sjednicom Senata Sveučilišta u Splitu  u novoj akademskoj godini, koja je održana u ponedjeljak 01. listopada, predsjedao je prof.dr.sc. Dragan Ljutić, rektor koji je ujedno danas stupio na dužnost za mandatno razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2022. godine.

Na sjednici Senata imenovani su također i rektorovi suradnici, prorektori Sveučilišta u Splitu za mandatno razdoblje od 1. listopada 2018. do 30. rujna 2022. godine:

Prof.dr.sc. Tomislav Kilić – prorektor za poslovanje

Prof.dr.sc. Leandra Vranješ Markić – prorektorica za znanost i inovacije

Prof.dr.sc. Durđica Miletić – prorektorica za međunarodnu suradnju

Izv. prof.dr.sc. Goran Kardum – prorektor za nastavu

Izv. prof.dr.sc. Željko Radić – prorektor za pravne poslove i razvoj ljudskih potencijala

Na početku sjednice rektor prof.dr.sc. Dragan Ljutić zahvalio je prof. dr. sc. Šimunu Anđelinoviću, bivšem rektoru i njegovim prorektorima.