Marjan 2020: Tradicijske kućice na Marjanu idu u obnovu

0
Foto: Grad Split

Započela je procedura postupka nabave za radove na rekonstrukciji i opremanju tradicijskih kamenih kućica na Marjanu, u sklopu projekta „Marjan 2020 – brdo prošlosti, oaza budućnosti“. Nacrt Dokumentacije o nabavi i Troškovnik zajedno s popratnom dokumentacijom su objavljeni na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, do 10. srpnja 2020. godine, do 12 sati. Procijenjena vrijednost nabave iznosi 700.000,00 kuna (bez PDV-a).

Još se u katastru iz 1831. godine vidi da su južne i dio sjevernih padina poluotoka korištene uglavnom za vinograde, maslinike, voćnjake i pašnjake. U Dalmaciji su se uz plodna polja i pašnjake gradile male poljske kuće – pojate koje su služile za spremanje oruđa i za sklanjanje ljudi i životinja od nevremena. U park-šumi Marjan se nalazi više omanjih kamenih kućica izvedenih tradicijskim tehnikama. Pojate na Marjanu skromnih su dimenzija oko 3×4 metra. Uglavnom su u trošnom stanju, urušenih krovova, bez ugrađenih zatvora, s porušenim segmentima i vidljivim pukotinama na kamenom ziđu te nepostojećih infrastrukturnih priključaka. Manji dio kamenih kućica je parcijalnom sanacijom i nužnim popravcima priveden svrsi. Betoniranjem kosih krovnih ploha, ugradnjom improviziranih zatvora kao i izvedbom neizoliranih podova na tlu nije postignuta cjelovita sanacija koja bi osigurala sve bitne zahtjeve za građevinu.

Realizacijom ovog projekta planirana je sanacija i obnova postojećih tradicijskih kamenih kućica – pojata i umrežavanje u tematski edukacijski sadržaj.