Međunarodni dan ljudskih prava

0
Foto: pixabay.com

Međunarodni je dan ljudskih prava. Obilježava je 10. prosinca, na dan kada je potpisana Opća deklaracije o ljudskim pravima 1948. godine.  Tada je prvi put u povijesti čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život, slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika.

Deklaracija, među ostalima, navodi da se sva ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima.

U Hrvatskoj je svaka peta osoba osjetila da je u nepovoljnijem položaju od drugih, to jest doživjela je diskriminaciju.

Vezano za diskriminaciju, pučka pravobraniteljica Lora Vidović kaže da su najčešće osnove na koje građani imaju pritužbe nacionalno podrijetlo, vjera i dob, a područja: rad, zapošljavanje, javno informiranje i mediji te pravosuđe i uprava.