Ministarstvo demantira pisanje medija o Plitvicama

0

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike poduzima sve kako bi se smanjio pritisak na Nacionalni park Plitvička jezera i otklonili prigovori UNESCO-a te ističemo da su u ovom trenutku navodi da parku prijeti izbacivanje s popisa svjetske baštine UNESCO-a neutemeljeni.

Nacionalni park Plitvička jezera je najpoznatija prirodna vizura Hrvatske u svjetskim razmjerima i jedno od biološki i geomorfološki najbogatijih područja Republike Hrvatske. Njegovo očuvanje predstavlja javni interes Republike Hrvatske. Na žalost, dugogodišnja praksa toleriranja pretjerane turističke eksploatacije i izgradnje na tom području dovela je do ugroze ovog zaštićenog prirodnog područja na što je pažnju skrenuo i UNESCO. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike je svjesno problema u kojima se nalazi Nacionalni park Plitvička jezera kao i preporuka Odbora za svjetsku baštinu UNESCO-a te se u posljednjih pola godine intenzivno radi na njihovu rješavanju u suradnji sa Javnom ustanovom Nacionalni park Plitvička jezera i Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja. Cilj nam je učinkovita zaštita Nacionalnog parka Plitvička jezera te smanjenje kako broja posjetitelja tako i pojačane izgradnje objekata. Također, prema preporuci Odbora za svjetsku baštinu UNESCO-a Ministarstvo je u reaktivnu monitoring misiju pozvalo IUCN (Međunarodna unija za očuvanje prirode koja provodi stručne evaluacije za UNESCO) s ciljem dobivanja objektivnog mišljenja o stanju u parku te utvrđivanju optimalnih rješenja.

Nacionalni park Plitvička jezera dio je naše i svjetske prirodne baštine. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike u potpunosti je posvećeno dugoročnom očuvanju Plitvičkih jezera te još jednom ističemo da u ovom trenutku nema govora o izbacivanju parka s popisa svjetske baštine UNESCO-a, toji, između ostalog, u priopćenju MInistarstva.