Mladen Grgić na klaviru na 9. koncertu MAG sezone

0
Foto: PR

Koncertom Mladena Grgića na klaviru, u nedjelju 3. ožujka 2019. godine nastavlja se MAGsezona, koncertna sezona u organizaciji Udruge mladih akademskih glazbenika (MAG). Deveta je to koncertna sezona koju ova nagrađivana udruga organizira u različitim koncertnim prostorima u Splitu.

Deveti koncert ovogodišnje MAGsezone održat će se u Dvorani Glazbene škole Josipa Hatzea s početkom u 19:30 sati. Na programu će se naći djela: Ž. Brkanovića, O. Messiaena, C. Debussyja i J. S. Bacha.

Mladen Grgić rođen je u Sarajevu 1980. godine. Poduke klavira započeo je u Splitu u Glazbenoj školi „Josipa Hatze“ u klasi prof. Lorenze Baturine. Na spomenutoj ustanovi završio je Teoretski odsjek (1998.), a potom Klavirski odsjek (1999.). Iste godine maturirao je na Prvoj gimnaziji (klasično odjeljenje) u Splitu, te upisao studij klavira na Muzičkoj Akademiji u Zagrebu u klasi red. prof. Pavice Gvozdić. Diplomirao je u klasi red. prof. Đorđa Stanettija (2004.), a završio Umjetničko usavršavanje u klasi red. prof. Đure Tikvice (2007.).

Za vrijeme i nakon studija nastupao je diljem Hrvatske, u BiH, Crnoj Gori, i u Austriji.Pohađao je stručne seminare u klasi uglednih pijanista i pedagoga (A.Valdma, K.H. Kammerling, D. Lively, K. Gekić, O. Mitani).

Kao klavirski pedagog i korepetitor djelovao je u Glazbenoj školi „Ivan Lukačić“ u Šibeniku, u Osnovnoj školi za balet i ritmiku u Zagrebu, te u Glazbenoj školi „Dr. fra Ivan Glibotić“ u Imotskom.

Od listopada 2007. angažiran je u svojstvu vanjskog suradnika, a potom asistenta na Filozofskom fakultetu (2008.), na kolegiju Vokalno-instrumentalni praktikum. Istovremeno djeluje na Umjetničkoj Akademiji u Splitu kao umjetnički suradnik na kolegijima korepeticije i obligatnog klavira. Od srpnju 2008. je u stalnom radnom odnosu na spomenutoj ustanovi.

Od 2011. član je udruge MAG, pri kojoj je nastupao komorni i solistički, a od 2013. je član Upravnog odbora spomenute udruge, te je tako zaslužan pri organizaciji koncerata.