Neno Mikulić izlaže u Galeriji Muzeja grada Splita

0
Foto: PR

Izložbe E(K)LIPSA akademskog slikara Nene Mikulića, otvara seu utorak 9. srpnja 2019. u 20 sati u Galeriji Muzeja grada Splita, u Dioklecijanovoj ulici.

Na izložbi će biti izloženo 20-ak slika i 15-ak skulptura, a težište će biti na recentnim radovima nastalim u posljednje dvije godine. Radi se o slikama na platnu s figurativnom tematikom, uglavnom su na slikama ljudi slikani vrlo žustro u duhu neoekspresionizma. Također it će izložene i nove skulpture u drvu, također u sličnom stilu te nekoliko željeznih skulptura koje su nastale u proteklih par mjeseci. Trećinu izložbe predstavljat će raniji radovi, slikoreljefne slike morske tematike i par ljubavnih „kopnenih“ slikoreljefa te nekoliko ranijih skulptura duhovitih brkajlija, kupačica i brodova.