OBAVIJEST ZA PUTNIKE O VOZNOM REDU NA USKRS

0

U nedjelju, 31.03.2024.g. na sam blagdan Uskrsa dodatno se mijenja vozni red i to na sljedeći način:

· linija broj 3 s Brnika ne prometuje u 05:30, 06:30, 08:00, 09:00, 10:30, 11:30, 13:00, 14:00, 15:30, 16:30, 18:00, 19:00, 20:30, 21:30, 23:00 i 23:55 sati;

· linija broj 3A s Brnika ne prometuje u 06:45, 07:45, 09:15, 10:15, 11:45, 12:45, 14:15, 15:15, 16:45, 17:45, 19:15, 20:15, 21:45, 22:45 sati;

· linija broj 6 s Kile ne prometuje u 05:30 i 06:15 sati;

· linija broj 9 s Ravnih njiva ne prometuje u 06:00, 7:30, 08:00, 09:00, 10:00, 11,00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00: 20:30 i 21:30 sati;

· linija broj 17 ne prometuje u 5:10 sati iz Spinuta;

· linija broj 18 sa Sirobuje ne prometuje u 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:00, 11:00, 12:30, 14:00, 15:30, 17:00, 18:30, 20:00 i 21:30 sati;

· linija broj 22/16 Klis-Rupotine-Ninčevići-HNK-Rupotine-Klis ne prometuje u 5:00 sati iz Klisa;

· linija broj 32 Split – Kučine ne prometuje u 22:30 sata,

Kučine – Split ne prometuje u 22:55 sati;

· linija broj 37 Split -Trogir ne prometuje u 22:30 sati,

Trogir – Split ne prometuje u 23:45 sati;

· linija broj 60 Split – Ravnički Most od 5:00 do 23:00 sata prometuje svakih 60 minuta,

Ravnički Most – Split od 6:00 do 23:00 sati prometuje svakih 60 minuta;

· linija broj 69 Šestanovac – Split ne prometuje u 18:00 sati iz Šestanovca;