Obilježavanje 75. godišnjice postojanja Zdravstvene škole Split

0

U Splitu je u siječnju 1945. godine osnovana prva babička škola u prostorijama Higijenskog zavoda.
Škola za medicinske sestre se u Splitu otvara 1. srpnja 1947. godine, a počinje s radom 6. listopada 1947. u zgradi samostana Klarisa, Končareva ul. br. 5. U prvu generaciju je upisano 25 učenica.
Prva škola za zdravstvene tehničare i više medicinske laborante otvara se u Splitu 18. listopada 1947. godine u Higijenskom zavodu, Balkanska ul. 46, u prvu generaciju upisuje 46 učenika.
Iako je prvi povijesni dan naše škole bio njezino otvaranje 18. listopada 1947. godine, drugi povijesni dan je 9. rujna 2013. godine kada smo uselili u novu školsku zgradu, Šoltanska 15.

Osnovna ideja ovog projekta je osvijetliti i trajno sačuvati od zaborava povijesni razvoj postojanja Škole kroz obilježavanje 75. godišnjice njezina postojanja. Sve aktivnosti u projektu osmislili su, kreirali i realizirali naši učenici predvođeni svojim nastavnicima i ravnateljicom. No, treba naglasiti da su svi zaposlenici ove škole (pedagoški, strukovni, tehničko osoblje, spremačice, … ) svojim radom doprinijeli uspjehu i reputaciji ove škole u zajednici i diljem svijeta, pa samim time doprinijeli ovoj lijepoj godišnjici.

Ovaj projekt je međukurikularni projekt u 2022./2023. školskoj godini.

Cilj i namjena:

• aktivnim učenjem i poučavanjem učenika kroz projektnu i istraživačku nastavu, kritičkim razmišljanjem, prepoznavanjem i rješavanjem problema pri radu, inovacijama i koristeći suvremene metodičke alate pretražiti dostupnu arhivsku građu od osnivanja škole osmisli aktivnosti kojima će zorno i na dokazima prezentirati povijesnu lentu škole

• širiti spoznaje koristeći suvremene medije, metode i oblike rada te suvremenu tehnologiju o stručnim, povijesnim i kulturnim vrijednostima škole

• otrgnuti zaboravu ulogu Zdravstvene škole Split u odgoju i obrazovanju generacija učenika s područja Dalmacije ali i šire koji su svoja usavršavanja nastavili kroz cjeloživotno učenje do savršenstva na svim kontinentima svijeta, u svim profesijama i sportovima

• osvijetliti ulogu prosvjetnih i strukovnih nastavnika , mentora, savjetnika, viših savjetnika, stručne službe i ostalih djelatnika zdravstvene škole koji su sinergijom ljubavi, skrbi i dobrote, vrlinama čovjekoljublja, domoljublja i služenja učenicima i njihovim obiteljima i sami bili često ne samo njihovi nastavnici i odgajatelji nego i obitelj

• senzibilizirati učenike za timski rad, toleranciju, poštivanje i život s drugog i drugačijeg, život s drugima i drugačijima

• osnažiti učenike za stjecanje novih spoznaja i vještina kroz suvremene oblike nastave i kritičko razmišljanje, koje će trajno usvojiti i kasnije koristiti u svakodnevnom životu i profesiji

• naglasiti ulogu zdravstvene škole kroz povijest i njezina uvijek širom otvorena vrata i srca djelatnika i učenika za prijem i pomoć učenicima i roditeljima, kolegama i kolegicama prognanim za vrijeme Domovinskog rata u Rh i BiH, ratnih zbivanja u Ukrajini, globalne migracije

• svjedočiti primjerima dobre prakse organizaciju odgojno obrazovnih aktivnosti u zajednici i na međunarodnoj razini

PROGRAM OBILJEŽAVANJA 75. GODIŠNJICE POSTOJANJA ZDRAVSTVENE ŠKOLE SPLIT

1.DAN OTVORENIH VRATA 14. LISTOPADA 2022.

• vođeni obilazak i prezentacija strukovnih praktikuma s mogućnošću korištenja usluga u kompetenciji učenika i mentora, demonstracija nastavnih vježbi i ishoda učenja učenika:

 • hitni medicinski postupci – multimedijska dvorana 11.30 – 13.30
 •  praktikum zdravstvene njege 1 i 2, 2. kat od 8 – 13,30 sat, praktikum za zdravo dijete, 2. kat od 8 -11.30 sati,
 •  fizioterapeutski kabinet, 2. kat od 12.00 do 14.00 sati
 •  laboratorij farmaceutske kemije i farmaceutske tehnologije, 3. kat od 12.00 do 14.00 sati
 •  mikrobiološki laboratorij i medicinsko biokemijski laboratorij, 3. kat od 8.00 do 9.30 sati
 •  analitički laboratorij, 3 kat 8.00 – 9.30 sati
 •  zubotehnički laboratorij, 3. kat od 9.00 do 12.00 sati
 •  dentalni asisten/ica – praktikum za zdravo dijete, 2. kat 11.35 – 13 sati

• Upoznavanje posjetitelja sa:

 •  provođenjem programa za osposobljavanje učenika za rad na siguran način na svim radilištima i nultom točkom tolerancije za sve oblike vršnjačkog nasilja
 •  metodama i oblicima, našim iskustvima sa nastavom u vrijeme izvanrednih okolnosti Domovinskog rata, globalne migracije populacije, pandemiji COVID- om
 •  izvannastavnim aktivnostima i volontiranjem naših učenika u zajednici
 •  radom s nadarenim učenicima i sa učenicima s poteškoćama u učenju

2. OBILJEŽAVANJE 75. GODIŠNJICE POSTOJANJA ZDRAVSTVENE ŠKOLE SPLIT
PROGRAM ZA UČENIKE 17. LISTOPADA 2022. U 13 SATI S UZVANICIMA (BIVŠI UČENICI ZDRAVSTVENE ŠKOLE)

3. SVEČANA SJEDNICA ZAPOSLENIČKOG VIJEĆA S UZVANICIMA 18. LISTOPADA 2022. S UZVANICIMA U 19 SATIPrigodni program

4. IZLOŽBE

 • “Odore i znakovlje medicinskih sestara 20. stoljeća“ Autor: Josip Božić, mag. med. techn., nastavnik mentor
 •  Vođena izložba „Povijesni prikaz sanitetske opreme i materijala svih zdravstvenih smjerova“
 •  Vođena izložba „Izložba učeničkih sportskih nagrada kroz povijest škole“
 •  PODCAST ZDRAVSTVENE ŠKOLE „Ako ne sada, kada“ Predstavlja novu epizodu “Ravnatelji zdravstvene škole“ (aktivnosti se provode kroz istraživačku i problemsku nastavu s ciljem stvaranja digitalnih nastavnih sadržaja)