Održan sasatanak u vezi rehabilitacijskog centra za osobe s invaliditetom u Dugopolju

0

Kao nastavak započetih dogovora vezanih uz realizaciju projekta rehabilitacijsko-zdravstvenog centra za osobe s invaliditetom u Dugopolju (inicijator Udruga „Anđeli“ Split) te rješavanje drugih pitanja vezanih uz zbrinjavanje i ostvarivanje prava osoba s invaliditetom na području Županije splitsko-dalmatinske, održan je još jedan sastanak.

Na njemu su sudjelovali župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, Dijana Aničić u ime Udruge „Anđeli“ Split, gradski vijećnik Ante Zoričić, te Miro Renić u ime Sportskog saveza invalida grada Splita.

Na sastanku je dogovoreno da se krene u izradu idejnog rješenja koje je preduvjet ustupanja zemljišta županiji od strane ministarsva državne imovine čiju je suglasnost na prošlom sastanku dao sada već bivši ministar za državnu imovinu Goran Marić. Župan Blaženko Boban preuzeo je na sebe obvezu financiranja idejnog rješenja, a očekivani iznos za ovako veliki projekt je oko 150 000 kn. Po završetku projekta dogovoreno je da se osnuje ustanova pri županiji čiji bi profesionalci upravljali kompleksom ali pod budnim okom predstavnika zainteresiranih udruga koje bi činile upravni odbor. Udruga Anđeli kao inicijator smatra da je ovo projekt od ogromnog značaja za svu djecu i mlade sa poteškoćama i da je nužno da osim njih ravnopravno budu uključene i druge udruge koje kvalititetno skrbe o potrebama djece i mladih. Ako se ovaj projekt uspješno realizira biti će po svojoj veličini i značaju jedan od najvećih projekata u ovoj regiji. Do toga trenutka operativni dio oko realizacije projekta činit će jedan predstavnik županije, općine Dugopolje, Miro Renić i Ante Zoričic (Grad), a na čelu ovog odbora biti će Dijana Aničić iz udruge Anđeli.

Paralelno sa ovim projektom sudionici sastanka su upoznali župana Bobana sa projektom “Trstenik” koji bi bio zamjena za nerealizirani projekt rehabilitacijskog centra u prostorijama bivše škverske ambulante. Nedavno je održan sastanak sa predstavnicima Brodosplita na kojemu su uz inicijatore sudjelovali i predstavnici stručnih službi grada Splita međutim stekao se dojam da se problemi između Grada Splita i Brodosplita neće premostiti u skorom razdoblju već će biti prepušteni odluci suda.

Nastavak aktivnosti vezanih uz realizaciju navedenih projekata očekuje se u rujnu 2019. godine.