Prezentacija projekta „Zaželi sretniju starost 2“

0
Foto: pixabay.com

Grad Split u ponedjeljak, 6.rujna 2021. godine s početkom u 10 sati u Ljetnom kinu Bačvice organizira prezentaciju aktivnosti projekta „Zaželi sretniju starost 2“ kojom će se obilježiti početak edukacije zaposlenih žena uz podjelu promotivnih materijala.

Prezentacija se organizira po potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Zaželi sretniju starost 2“ – UP.02.1.1.13.0327 u sklopu natječaja „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II“,  koji se financira iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. godine.

Ukupna vrijednost projekta na kojem su Gradu partneri Centar za socijalnu skrb i Hrvatski zavod za zapošljavanje – Regionalni ured Split je 4.999.999,80 kuna i financira se u 100% iznosu iz Europskog socijalnog fonda, a razdoblje provedbe je od 04. siječnja 2021. – 04. srpnja 2022. godine.

Projektom „Zaželi sretniju starost 2“ želi se pridonijeti jačanju kompetencija i tržišne konkurentnosti 57 teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja, kroz uspostavu usluge skrbi o 342 starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju na području Grada Splita u periodu od 12 mjeseci, te ujedno povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika, ojačati međugeneracijsku solidarnost i potaknuti socijalnu uključenost korisnika, čime se smanjuje potreba za njihovom institucionalizacijom.

Navedeni ciljevi su u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, s posebnim naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva.

Žene koje su od mjeseca travnja zaposlene u projektu „Zaželi sretniju starost 2“ počinju s pohađanjem programa osposobljavanja za njegovateljice, gerontodomaćice, vrtlarice te tečaja engleskog jezika i informatike. Osposobljavanja će provesti Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje „Zlatna vrata“ čime će polaznice steći znanja, vještine i formalnu naobrazbu koja će povećati njihovu zapošljivost i konkurentnost na tržištu rada.

Projekt „Zaželi sretniju starost 2“ dodatno će omogućiti Gradu Splitu standardiziranje socijalnih usluga kao i razvoj planova pružanja budućih socijalnih usluga na području Grada, te ujedno ukazati na sve nedostatke, potrebe i mogućnosti za pružanje istih.

 

http://esf.hr/natjecaji/socijalno-ukljucivanje/zazeli-program-zaposljavanja-zena-faza-ii/