Privremeno se mijenja radno vrijeme upravnih poslova u Policijskoj postaji Omiš.

0

Privremeno se mijenja radno vrijeme upravnih poslova u Policijskoj postaji Omiš.

Od 24. studenog 2020.godine upravni poslovi u Policijskoj postaji Omiš raditi će sa strankama svakog radnog dana isključivo u vremenu od 07:30 do 14:00 sati ( ukida se rad sa strankama utorkom u vremenu od 14,00 – 17,00 sati).