Promatračnica za ptice u delti rijeke Neretve

0
Foto: Pixabay

U srijedu se otvara promatračnica za ptice u delti rijeke Neretve na brdu Galičak.

U sklopu „Projekta integracije u EU NATURA 2000“, a temeljem Sporazuma kojeg su 2015. godine potpisali Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području DNŽ (sada Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode DNŽ), Ministarstvo zaštite okoliša i prirode (sada Ministarstvo zaštite okoliša i energetike) i Dubrovačko-neretvanska županija, na području delte rijeke Neretve sagrađene su dvije promatračnice za ptice – jedna na Ušću Neretve, a druga u posebnom ornitološkom rezervatu Pod Gredom.

Izradu projektne dokumentacije u iznosu od 43 tisuće kuna financirao je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je izgradnja promatračnica financirana sredstvima zajma Svjetske banke u iznosu od 1.150.000,00 kuna.

Cilj ovoga projekta je promocija zaštite prirode u najširem smislu te očuvanje povoljnog stanja ciljnih vrsta ptica te ciljnih vrsta i stanišnih tipova u području ekološke mreže Delta Neretve.

Krajnji cilj projekta je poticanje na održivo korištenje prirodnih dobara, a u tom smislu i usmjeravanje na razvoj te pružanje podrške razvoju održivog turizma, prije svega sve popularnijeg turizma promatranja ptica (birdwatchinga).

Svečanom otvaranju promatračnica nazočit će župan dubrovačko-neretvanski Nikola Dobroslavić sa suradnicima, predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, predstavnici Svjetske banke kao i predstavnici Ministarstva turizma, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i predstavnici jedinica lokalne uprave i samouprave s područja delte Neretve.