Rekonstrukcija raskrižja Pazdigradske  i Maslinske ulice

0

U ponedjeljak, 11. siječnja 2021. počinju radovi na rekonstrukciji raskrižja Pazdigradske i Maslinske ulice , dijelu deniveliranog čvorišta na državnoj cesti D8 – obilaznici Splita. Riječ je o građevinskim zahvatima kojima će se postojeće  standardno četverokrako raskrižje rekonstruirati u rotor. Time će se optimalno iskoristiti raspoložive prostorne mogućnosti lokacije, povećati protočnost i razina prometne usluge ovog raskrižja koje je dio pristupne ceste Osnovnoj školi Žnjan-Pazdigrad.

Površina obuhvata radova je oko 3.000 metara četvornih u sklopu kojih će se  izvesti širenje raskrižja  u jugoistočnom dijelu, djelomično izmjestiti postojeći ogradni zid i pripadajuće instalacije.  Dogradit će se nove i sanirati  postojeće kolničke konstrukcije i pješačke površine, izgraditi novi i rekonstruirati postojeći razdjelni otoci, izvesti središnji kružni prijevozni otok, dograditi postojeći sustav oborinske odvodnje kao i  sve pripadajuće instalacije .

Ugovorena vrijednost radova sa PDV-om  je 999.485,33 kn, a izvođač  je tvrtka Cestar d.o.o. koja bi sve zahvate trebala izvesti u roku od 100 dana.

Važno je napomenuti da se za vrijeme radova, koji će se odvijati u pet etapa, neće obustavljati promet, nego će se odvijati po posebnom režimu sukladno  dinamici izvođena, a u skladu sa Zakonom o sigurnosti cestovnog prometa  i Pravilnikom o prometnim znakovima  postavit će se privremena prometna signalizacija.