Rušenja ilegalnih objekata na Žnjanu na čekanju

0

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Grad Split suglasni su da se žurno započne procedura izmjena i dopuna DPU-a priobalnog područja na Žnjanu.

Tome će prethoditi izrada nekoliko urbanističkih rješenja, a najbolje rješenje bit će stručna podloga i pravna osnova za izmjenu navedenog DPU-a. Iako je građevinska inspekcija na Žnjanu evidentirala 50 – ak nezakonito izgrađenih ugostiteljskih objekata za koje su izdana i rješenja o uklanjanju, do toga još neće doći, potvrdio je ministar graditeljstva Lovre Kuščević; “Fakultet će taj posao napraviti do kraja godine, zatim će DPU ako Bog da zdravlje do Uskrsa biti usvojen. Tako će se valorizirati i cijeniti žnjanski plato i sagledat će se što je najbolje za sami prostor. Nakon izrade DPU-a može krenuti uređenje platoa.”

Ministar je pojasnio kako će se tek po donošenju izmjena i dopuna DPU-a moći odlučiti o budućnosti zatečenih građevina, kao i da su određeni točni rokovi za izradu rješenja i izmjene dopuna DPU-a.

S tim planom kojeg su usuglasili ministar graditeljstva Lovre Kuščević i gradonačelnik Splita Ivo Baldasar slažu se i koncesionari sa Žnjana, iako upozoravaju kako je potrebno i njih uključiti u realizaciju zacrtanih ciljeva.