Splićani će tijekom Adventa uživati u fritualama i palačinkama

0

Pristigle su 32 ponude za popularno nazvane kućice koje će biti postavljene od 1.prosinca u sklopu Zimskog akvarela, odnosno adventskih i božićnih svečanosti u Splitu.

Ponude su javno otvorene, a ove godine kućice će se, osim na rivi, u Đardinu i ispred Galerije umjetnina, nalaziti i na dnu Marmontove ulice i ispred HNK-a. Na Rivi su predviđene 13 ugostiteljske, 3 za pečenje fritula i palačinki, dok su tri trgovačke. U Đardinu 2 ugostiteljske s ponudom za djecu.

Ispred HNK su 4 kućice trgovačke i 1 za palačinke i fritule. Ispred Galerije umjetnina, za koju je planirano da je kao cijelu zonu neko uzme u najam, predviđene su 4 ugostiteljske, 4 trgovačke i 2 za jednostavno ugostiteljstvo. Ispred stare pošte 2 trgovačke i jedna ugostiteljska. U ponedjeljak će se, nakon provjere priložene dokumentacije, znati koja je najveća ponuda.