Splitska bolnica dobila uređaj za rano otkrivanje melanoma

0

Splitsko -dalmatinska županija je od početka godine donirala Kliničkom bolničkom centru Split oko 2,5 milijuna kuna. Opremila je integriranu operacijsku dvoranu, kupila ultrazvučni uređaj za Kliniku za neurologiju vrijedan 130 tisuća kuna, a treća važna donacija Županije omogućila je rano otkrivanje melanoma -raka kože.

Splitsko – dalmatinska županija izdvaja 20 posto ukupnih proračunskih sredstava za zdravstvo, najčešće je riječ o materijalnim ulaganjima u zdravstvene ustanove kojima je županija osnivač i vlasnik.

No, svjesni važnosti KBC Split SD županija izdvaja značajna financijska sredstva i pomaže splitsku bolnicu. Ovog puta riječ je o donaciji digitalnog dermatoskopa Klinici za kožne i spolne bolesti:
KBC u Splitu je stožerna zdravstvena ustanova, ovdje gravitira gotovo 500 tisuća pacijenata, prema tome to je jedna posebna važnost i vrijednost za sve nas. Bez obzira na ova krizna vremena i nedostatak sredstva,a i potrebe u našoj primarnoj zdravstvenoj zaštiti županijskoj, cijenimo tu važnost i izdvojili smo za ovaj uređaj. Jako je važno rano otkrivanje, rana dijagnostika  bolesti. Svi znamo koliko smo izloženi suncu, kupamo se , sunčamo se, kupamo se, ljudi rade na suncu, prema tome izloženost je toj insolaciji i rizik za razvoj karcinoma. Važno je da se ljudi pregledaju i na vrijeme se otkrije zložudna bolest. Veseli nas da dajemo doprinos zaštiti i prevenciji zdravlja naših stanovnika.”

Sanacijski ravnatelj bolnice Kolja Poljak istaknuo je kako uređaji za rano otkrivanje raka imaju prioritet u nabavci:
Zbog toga što znamo da su maligne bolesti u porastu, da su one potencijalno najopasnije za svakog pacijenta, a zbog područja s visokom insolacijom melanomi su u porastu .Sigurno je da će ovakav aparat pridonijet ranom otkrivanju, bržem i boljem  liječenju i naravno da sam  u tom smislu zadovoljan, a posebno kada čujem da smo opremljeni kao i Zagreb što nam je i bio cilj da se po standardu približimo najboljim hrvatskim bolnicama.”

Predstojnik Klinike Dujomir Marasović:
“Imate šansu ako ste na vrijeme otkrili da čovjeka i izliječite.Aparat košta 240 tisuća kuna kao jedan golf, znate ove igračke su skupe. Županija je uvijek bila majka splitskoj bolnici, evo sad ću se malo pohvaliti – za vrijeme dva moja mandata u 18 godina dali su 18, 5  milijuna kuna  splitskoj bolnici. To je nastavak jedne dobre suradnje i hvala Županiji.”

Broj oboljelih od melanoma u stalnom je porastu posljednje vrijeme, kaže dr. Neira Puizina Ivić:
“Ja se ovom prilikom zahvaljujem Županiji i svim ljudima koji su prepoznali ovaj projekt koji nas stavlja uz bok ne samo najvećih gradova u Hrvatskoj, već i svjetskih centara.  To je najnoviji aparat  za  kontrolu madeža i rano otkrivanje melanoma , tim više što u posljednje vrijeme uočavamo porast , otprilike 4 posto godišnje na razini Europe. Ovo praktički , uz brojne akcije koje tijekom godine poduzimamo za osviješćivanje ljudi da se ne izlažu, da ne izgaraju na suncu i da rano otkrivaju promjene na svojim madežima , je doprinos regiji praktički od Dubrovnika do Rijeke. Aparat radi na principu fotografiranja madeža, cijelu osobu skenira i nakon toga bolesnika naručimo na kontrolu za nekoliko mjeseci.Poslikamo ponovno bolesnika i te madeže i aparat nam javlja ima li kakvih promjena.”

Splitsko -dalmatinska županija je ove godine , kroz opremanje operacijske dvorane splitske bolnice i nabavku uređaja za Kliniku za neurologiju, izdvojila 2,5 milijuna kuna za splitsku bolnicu, a uz donaciju ovog uređaja ostalo je još oko 18 tisuća kuna za nabavku još 3 druga medicinska uređaja.