Stanje u akumulaciji Peruća pod stalnom kontrolom

0
Foto: hr.wikipedia.org

Kota bazena Peruća, danas u 10 sati iznosila je 358,28 metara nadmorske visine, dok dozvoljena kota za mjesec ožujak iznosi 360 metara. Trenutačno su u radu oba agregata HE Peruća s maksimalnom snagom te se na taj način iz akumulacije Peruća ispušta voda u količini od 120 m3/s. Stanje se redovito prati te je pod kontrolom, priopćili su ih HEP-a.

U operativnom Centru proizvodnje Dalmacije osigurano je 24-satno dežurstvo stručnog osoblja HEP Proizvodnje, koje prati hidrološke prilike cijelog sliva rijeke Cetine te u koordinaciji sa stručnim službama HEP-a i u suradnji s Hrvatskim vodama pravovremeno donosi potrebne odluke.

U slučaju daljnjeg porasta vode u akumulaciji HE Peruća, HEP će na vrijeme poduzeti pražnjenje akumulacije pomoću hidromehaničke opreme, priopćeno je iz HEP-a.