Svjetski dan učitelja

0
Foto: pixabay.com

Svjetski je dan učitelja.Na svečanosti u Zagrebu,ministar znaonosti i obrazovanja Radovan Fuchs nagradit će 513 najboljih najuspješnijih učitelja s 10 tisuća kuna.Povodom Svjetskog dana učiteljica i učitelja Institut za društvena istraživanja u Zagrebu je objavio analitičko izvješće „Nemamo tri mjeseca godišnjeg – Perspektive učitelja i nastavnika osnovnih i srednjih škola o radu u školi i društvenom statusu u Republici Hrvatskoj“.

U istraživanju koje je provedeno u razdoblju od lipnja do kolovoza 2022. godine sudjelovalo je 3634 učiteljica/a i nastavnica/ka iz 159 osnovnih i srednjih škola.

Glavni nalazi istraživanja su: Učitelji i nastavnici u Republici Hrvatskoj iskazuju visoku razinu zadovoljstva poslom.

Većina učitelja i nastavnika i dalje uživa u svom radu te ih posao ispunjava.

Zaposleni u osnovnim i srednjim školama doživljavaju vlastiti posao izrazito zahtjevnijim u usporedbi s razdobljem prije pandemije.

Za učitelje i nastavnike najznačajniji izvori stresa u poslu su: preopterećenost administrativnim obvezama, osjećaj odgovornosti za uspjeh učenika i dodatni poslovi zbog odsustva učenika/nastavnika.

Učitelji u osnovnim školama u većoj mjeri kao značajne izvore stresa ističu rješavanje briga ili prigovora roditelja ili skrbnika, održavanje razredne discipline i prilagođavanje nastave učenicima s posebnim potrebama.

Većinu učitelja i nastavnika (67,0%) zabrinjava ekonomska neizvjesnost. Učitelji i nastavnici doživljavaju svoj društveni status u Republici Hrvatskoj izrazito nepovoljnim.

Gotovo svi (95,8%) izjavljuju da političari ne cijene njihove stavove te da ne mogu utjecati na obrazovnu politiku (88,8%). Istraživanje učeničke perspektive s 8419 učenika završnih razreda srednjih škola pokazuje da se 60,5% učenika slaže s tvrdnjom da su „Nastavnici nedovoljno cijenjeni u Hrvatskoj“.

Najvišu razinu slaganja s tvrdnjom daju najuspješniji učenici. Nizak društveni status učiteljske profesije predstavlja ozbiljan izazov za Hrvatsku jer će se i dalje negativno odražavati na one koji trenutno rade u sustavu odgoja i obrazovanja, ali i za privlačenje kompetentnih mladih ljudi za rad u školi.