Kategorija: crkva

Zabava
0 Neumorni Papa Franjo

Papa Franjo će u 2016., na tragu prvih triju godina svog pontifikata, nastaviti program reforma u Vatikanu, od proslave Godine milosrđa, preko…