Kategorija: JVP Split

Istaknuto
0 Bicikli na javnoj dražbi

U utorak, 09. listopada 2018.g., u 10:00 sati u garažnim prostorijama Javne vatrogasne postrojbe Grada Splita, na adresi Hercegovačka ulica…