U Makarskoj niže cijene parkiranja

0
Foto: pixabay.com

Od 1. srpnja do 30. rujna cijene parkiranja na svim parkiralištima kojima gospodari Grad Makarska bit će 25% do 50% niže u odnosu na 2019. godinu, zadnju godinu prije pandemije virusa COVID-19 zbog koje su u 2020.-oj cijene tijekom cijele godine ostale na razini zimskog razdoblja.

 

Tako će cijena po satu u 1. zoni biti 15 kuna, u 2. zoni 10 kuna, u 3. zoni 5 kuna, a cijena od 15 kuna po satu plaćat će se i na parkiralištima zatvorenog tipa Sinokoši i Živkinom dvoru.

Novost je i da će manju cijenu plaćati i privatni iznajmljivači, osobe bez prebivališta ili boravišta te strani državljani koji će u ljetnom razdoblju mjesečno trebat izdvojit 1000,00 kuna, a za tjedan 300,00 kuna.  

To su ključne izmjene u odluci o parkirnim zonama, visini naknade parkiranja, povlaštenoj parkirnoj karti i vremenu naplate na javnim parkiralištima u gradu Makarskoj koje stupaju na snagu 1. srpnja 2021.

Odredbe koje se odnose na parkirne zone, visinu naknade u zimskom periodu od 1. listopada do 31. svibnja, povlaštenim mjesečnim kartama, povlaštenim kategorijama i vremenu naplate ostaju iste.

Također, i dalje ostaje na snazi pravilo da se povlaštene mjesečne karte do 30. rujna ne mogu koristiti u 1.a crvenoj zoni, na potezu od Splitske banke do zgrade Grada Makarske, gdje je dopušteno isključivo satno plaćanje, plaćanje putem automata odnosno putem usluge m-parkinga (sms), bez vremenskog ograničenja.

Isti režim naplate ostaje na snazi i uz gradsku tržnicu gdje će se u vremenu od 6,00 – 12,00 sati vozilima kupaca dozvoljavati zadržavanje do 20 minuta te u ulici uz Dom zdravlja gdje se ne naplaćuju prva 2 sata parkiranja.