U mjesec dana 22 prijave devastacije pomorskog dobra

0

U samo mjesec dana rada web portala “Pomorsko je dobro” (https://www.pomorskodobro.dalmacija.hr/), projekta Splitsko-dalmatinske županije, koji implementira Upravni odjel za turizam i pomorstvo SDŽ, građani su putem online formulara prijavili ukupno 22 slučaja devastacije pomorskog dobra.

Među te 22 prijave, najviše ih je iz kategorija neovlaštenih radova i ilegalnog odlaganja građevinskog materijala na pomorskom dobru. Sve prijave, sukladno svojoj prirodi/kategoriji, automatski su proslijeđene na adrese nadležnih inspekcija i drugih tijela Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te Lučke kapetanije i Carinske uprave.

Osim prijava devastacija, na portalu “Pomorsko je dobro”, u rubrici “U fokusu”, prvi put u Hrvatskoj se uz objašnjenja i u izvorniku objavljuju mišljenja i tumačenja nadležnih tijela državne i regionalne uprave s uputama za što precizniju implementaciju zakona i propisa koji reguliraju sve vezano uz odgovorno upravljanje pomorskim dobrom. Ova tumačenja odnose se na konkretne nejasne ili dvojbene situacije na terenu te na njih očitovanja nadležnih tijela Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja (Građevinske inspekcije), Ministarstva mora, pomorstva i infrastrukture i Upravnog odjela za turizam Splitsko-dalmatinske županije. Ovim je uvelike olakšan posao predstavnicima jedinica lokalne samouprave, gradova i općina, koji često imaju dileme kako na terenu implementirati neki zakon ili propis s jasnim razgraničenjem ovlasti pojedinih subjekata koji sudjeluju u poslovnima upravljanja pomorskim dobrom.

Podsjećamo, na web portalu nalazi se i prvi online registar s pretraživačem kojim je omogućena pretraga svih danih koncesija i koncesijskih odobrenja za gospodarsko korištenje pomorskog dobra na području Splitsko-dalmatinske županije.