U petak se otvara novoizgrađena obilaznica Ložišča i tunel Korito na otoku Braču

0
Foto: pixabay.com

Puštanjem u promet novoizgrađene obilaznice Ložišča na otoku Braču u dužini od 1.56 km bit će omogućen obilazak posebno problematične dionice ceste kroz naselje Ložišća, koje se prostire gusto urbaniziranim područjem pod zaštitom povijesne graditeljske cjeline.

Postojeće stanje nije udovoljavalo minimalnim tehničkim uvjetima državnih cesta tj. nisu postojali minimalni uvjeti za dvosmjerno odvijanje prometa (zbog malih gabarita prometnice posebno je bio otežan prolaz turističkih autobusa), već je promet semaforskim uređajima organiziran kao naizmjeničan jednosmjeran prometni tok. Kako u postojećem koridoru trase nije bilo moguće zahvatima rekonstrukcije ostvariti bitne poboljšice, optimalno tehničko rješenje bilo je izgradnja obilaznice Ložišća. Sama trasa je sukladno prostorno-planskoj dokumentaciji položena daleko od naselja, odnosno izvan građevinskih područja.

Najznačajniji objekt na obilaznici je svakako tunel Korito, koji je ujedno i prvi cestovni tunel izgrađen na otoku Braču, ukupne dužine od 190 metara s portalnim građevinama.

Radove, koji su započeli 25.4.2019. godine, izvela je tvrtka Strabag d.o.o. s odobrenim podizvođačem Euroasfalt d.o.o. u vrijednosti od 32 milijuna kuna. Investitor radova su Hrvatske ceste d.o.o., a isti su izvedeni unutar planiranih rokova i financijskih sredstava. Stručni nadzor nad radovima provodila je tvrtka Institut IGH d.d.

Novoizgrađena prometnica bit će puštena u punu prometnu funkciju u petak 13.11.2020.

Iz Hrvatskih cesta mole sve sudionike prometa da se pridržavaju postavljene prometne signalizacije i prometnih pravila kako bi vožnja novoizgrađenom prometnicom bila sigurna po sve sudionike u prometu.