U Solinu održana završna pokazna vježba gašenja požara

0
Foto: PR

U Ininoj tankerskoj luci u Solinu održana je atraktivna pokazna vatrogasna vježba u kojoj su simulirani eksplozija na trupu broda i požar te spašavanje ozlijeđenog radnika iz mora.

Zbog specifičnog scenarija i tematike, u pokaznu vježbu je bilo uključeno više od 50 pripadnika interventnih službi te radnika Ininog Terminala u Solinu.

Cilj vježbe je pokazati kako se raspoloživim zaštitnim uređajima, upravljanju u kriznim situacijama te poštivanjem mjera sigurnosti može umanjiti materijalna šteta i sačuvati ljudski život.

U vježbi su sudjelovali operativni stožer Ininog Terminala su Solinu, PVP INA Solin, organizacijska jedinica Održivog razvoja i zaštite zdravlja i sigurnosti i okoliša INA Logistike, JVP Grada Splita, DVD Solin, DVD Vranjic, DVD Mladost – Kaštel Sućurac, DVD Kaštel Gomilica, Lučka kapetanija Split, Lučka uprava Split, Pomorska policija Split, Brodospas, MT Kijac/Sepen, MT Forca, Legio Quarta, HGSS i MORH.

„Ova vježba dokaz je kako naši ljudi, uz podršku interventnih službi lokalne zajednice u kojoj djeluju, mogu prevenirati i pravovremeno reagirati na sve vrste opasnosti koje rad u našoj industriji može donijeti. Zahvaljujem svima koji su svojim sudjelovanjem doprinijeli da utvrdimo organiziranost, uvježbanost te provjeru koordiniranosti svih sudionika u uvjetima velikih nesreća“ – rekla je direktorica Održivog razvoja i zaštite zdravlja sigurnosti i okoliša Ine Angelika Brnada.

Uz suradnju sa stručnim ekipama obučenima za postupke evakuacije, spašavanja, gašenja požara te pružanja prve pomoći, vježba je uspješno provedena.