Umirovljeničke kartice „Moj zlatni Split“ u primjeni od kraja srpnja

0
Foto: pixabay.com

Građani Splita koji su bili korisnici naknade za umirovljenike prema staroj Odluci o socijalnoj skrbi ovih dana će na kućnu adresu dobiti rješenja o ukidanju te mjere. Međutim, svi među njima stari 60 i više godina koji su podnijeli zahtjeve za dobivanje kartice Moj zlatni Split, a kojom između ostalog, ostvaruju i pravo na naknadu koju su do sada primali, nova rješenja će, ako zadovoljavaju uvjete, dobiti do kraja srpnja ili početkom kolovoza zajedno s karticom i detaljnim uputama za korištenje.

Važno je napomenuti da osobe mlađe od 60 godina, koji su korisnici mirovine i koji su umirovljenički dodatak primali dok je u primjeni bila stara Odluka o socijalnoj skrbi, temeljem nove Odluke o Socijalnoj skrbi mogu ostvariti neka druga prava kao što su: novčana naknada korisnicima osobne invalidnine Centra za socijalnu skrb u visini 150,00 kuna, mjesečna potpora učenicima i studentima samohranih roditelja u visini od 600 do 1000 kuna, sufinanciranje programa jaslica odnosno vrtića, besplatne marende, sufinanciranje prehrane cjelodnevnog boravka djeci samohranih roditelja…

Primjena nove Odluke o socijalnoj skrbi, osim novih potpora koje se najpotrebitijim skupinama građana financiraju iz gradskog proračuna, dat će i jasniju sliku socijalnog stanja u gradu. Svi koji nisu još podnijeli zahtjev, a ispunjavaju uvjete za dobivanje umirovljeničke kartice mogu to učiniti u svom gradskom kotaru ili mjesnom odboru, putem pisarnice u Gradskoj upravi ili poslati poštom.

O mjerama Odluke o socijalnoj skrbi možete doznati na:

http://www.split.hr/Default.aspx?sec=2480