Zatvara se dionica ceste Pavić most – hidrocentrala Kraljevac

0
Foto: pixabay.com

Županijska uprava za ceste obavještava da se, zbog izvođenje radova sanacije pokosa i obložnih zidova, za sav promet zatvara županijska cesta ŽC 6166, dionica Pavića most – hidrocenrala Kraljevac.

Cesta će biti zatvorena u razdoblju od 21. rujna 2020. godine (ponedjeljak) od 8 sati do 26. rujna 2020. godine (subota) do 18 sati.

Kao obilazni pravac određuje se Slime – Dupci – Zadvarje i obrnuto.

Privremena prometna signalizacija bit će postavljena na svim gravitirajućim raskrižjima.

Sudionici u prometu mole se za strpljenje i pojačani oprez, te da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i koriste obilazni pravac.