Završen projekt ‘Ulaz u luku Ploče’

0

Završen je projekt  ‘Ulaz u luku Ploče’ odnosno rekonstrukcija brze ceste i izgradnja spojne ceste za luku Ploče i Grad Ploče-
sufinanciranom s više od 48 milijuna kuna iz fondova Europske unije.

Projekt je dobio i uporabnu dozvolu čime su se stekli svi uvjeti za puštanje u promet ceste. Novoizgrađenu dionica od čvora Čeveljuša do Grada Ploče i luke Ploče bit će puštena u promet danas, 14.11.2017. godine u 10 sati.

Za projekt “Ulaz u Ploče”- rekonstrukcija i izgradnja spojne ceste za Luku Ploče i Grad Ploče Hrvatske autoceste d.o.o. dobile su bespovratna sredstva iz Europske unije.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 56.481.272,63 kuna, od čega je 85 posto u iznosu od 48.004.831,73 kuna financirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Operativni program promet 2007. – 2013., a preostali dio Hrvatske autoceste d.o.o..

Izgradnjom ove dionice omogućena je bolja povezanost Luke Ploče i Grada Ploče na TEN-T mrežu kao i bolju regionalnu pristupačnost TEN-T mreži te dalje prema ostalim državama EU.
Hrvatske autoceste d.o.o. predmetnu cestu predat će Hrvatskim cestama d.o.o. na daljnje održavanje i gospodarenje.