Izjava o privatnosti

Izjava o zaštiti osobnih podataka i privatnosti

Društvo RADIO DALMACIJA d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radio programa, Ulica Kralja Zvonimira 14, Split, OIB: 27746792432 (dalje u tekstu: RD) ozbiljno shvaća vašu privatnost i u svojem poslovanju i odnosu prema vama korisnicima primjenjuje visoke standarde sigurnosti i zaštite osobnih podataka.
Ova izjava o zaštiti privatnosti objašnjava koje podatke prikupljamo, kako ih pohranjujemo i prenosimo i kako ih upotrebljavamo. Ako biste željeli saznati detalje s kojim osobnim podacima o vama raspolažemo molimo obratite nam se na dolje navedene kontakte.
Neki podaci koje prikupljamo, mogu se smatrati osobnim i štitimo ih sukladno s Uredbom EU 2016/679 (Opća uredba o zaštiti podataka).
Kada objavljujemo izmjene u ovoj izjavi o privatnosti, uključit ćemo datum zadnje izmjene izjave. Ako značajno izmijenimo izjavu ili način kako upotrebljavamo vaše osobne podatke, obavijestit ćemo vas tako što ćemo jasno objaviti obavijest prije provođenja izmjene ili izravno slanjem obavijesti. Preporučujemo da povremeno pregledajte ovu izjavu.

1. Zašto prikupljamo podatke
Vaše podatke obrađujemo samo u svrhe koje su opravdane našim uslugama. Te podatke obrađujemo poštujući vaše temeljno pravo na privatnost, uključujući i potrebu za zaštitu osobnog integriteta, privatnog života te uvijek pazimo da ne prikupimo podataka više nego što nam je potrebno da vam isporučimo željenu uslugu.
Ako nije drugačije navedeno, RD utvrđuje svrhu i način prikupljanja vaših podataka, a u pravnom smislu to bi značilo da djelujemo kao „voditelj obrade“ osobnih podataka.
Prikupljamo podatke zato da bismo mogli:
• Zaključiti i izvršiti ugovor o pružanju zatraženih usluga i ispostaviti račun za navedene usluge i proizvode (npr. usluga reklamiranja)
• Izvršiti naš zadatak pružanja informacija i drugih obavijesti putem radija
• Omogućiti vam da dobrovoljno na našim web stranicama te izravno ili neizravno u radijski program ostavite razne poruke, obavijesti, komentare, prijavite se na nagradne igre i sl.
• Odgovoriti na vaše upite, molbe, prigovore i sl. kada nam se sami obratite
• Ispoštovati zakonske obveze prema kojima smo dužni prikupiti vaše osobne podatke
• Koristiti kolačiće (engl. Cookies) koji nam pomažu isporučiti usluge, omogućavaju ispravno funkcioniranje web stranice i vama omogućavaju bolje korisničko iskustvo

2. Koje podatke prikupljamo

Ugovori o pružanju usluga/Ugovori o poslovnoj suradnji/Ugovori o djelu
Ukoliko želite sa nama zaključiti ugovor u odnosu na usluge koje nudimo ili ugovor temeljem kojeg će te vi nama pružiti uslugu (npr. Ugovor o poslovnoj suradnji, Ugovor o djelu i sl.) , od vas ćemo prikupiti osnovne podatke kao što su npr: ime, prezime, OIB, adresa, broj telefona i sl.
Ponekad je radi izvršenja ugovora potrebno prikupiti i osobne podatke zaposlenika druge ugovorne strane i njegovih poslovnih suradnika te podizvođača u kojem slučaju će se prikupiti osobni podaci kao što su ime i prezime, OIB, prebivalište, datum i mjesto rođenja, državljanstvo, broj računa i sl.
Ukoliko ne želite dati osobne podatke koji su nam potrebni za zaključenje ugovora, nećemo biti u mogućnosti sa vama zaključiti predmetni ugovori i pružiti zatraženu uslugu.

Pružanje informacija i drugih obavijesti
Naša djelatnost podrazumijeva da za potrebe informiranja javnosti i davanja raznih obavijesti prikupljamo osobne podatke naših sugovornika, predstavnika tijela javnih vlasti, javnih službi, javne ličnosti i sl. koje nam naši sugovornici dobrovoljno daju.

Dobrovoljno pružanje vaših osobnih podataka radi javljanja u eter ili ostavljanja poruka na našim web stranicama (npr. Mali oglasi)
Na ovaj način prikupljamo podatke koje nam vi sami učinite dostupnima i koje koristimo samo u svrhu radi koje ste nam ih učinili dostupnima.

Upit, molba, prigovor i sl.
Ako imate neko pitanje, ako s nečim niste bili zadovoljni ili biste željeli nešto prijaviti, reklamirati i sl., trebat ćemo vaše slijedeće podatke kao što su npr.: ime i prezime, adresa, broj telefona i druge podatke koje nam dostavite ili koji su potrebni radi postupanja po vašem upitu, molbi ili prigovoru.

Zakonske obaveze
Neke osobne podatke prikupljamo jer smo dužni radi poštivanja zakonskih i podzakonskih propisa.
Tako je npr. određeno koje podatke treba prikupljati temeljem npr. Zakona o računovodstvu, Zakonom o PDV-u, Općim poreznim zakonom (propisano koje podatke treba sadržavati račun te ćemo od vas biti dužni prikupiti sve podatke kako bi osigurali valjanost ispostavljenog računa) i dr.

Primjena kolačića (Cookies)
Na internetskim stranicama RD-e primjenjuju se kolačići (cookies), a prije čije pohrane će RD zatražiti vašu privolu.
Ako uskratite privolu i dalje ćete biti u mogućnosti pregledavati internetsku stranicu RD-e, ali nećete moći koristiti sve njene mogućnosti.
Kolačići su tekstualne datoteke koje na vaše računalo smješta internetski poslužitelj, radi pamćenja vaših aktivnosti ili postavki za sljedeći put kada posjetite istu stranicu.
Kolačići se upotrebljavaju u svrhu boljeg funkcionara internetske stranice i korisničkog iskustva, a mogu biti privremeni (uklanjaju s vašeg uređaja odmah po zatvaranju internetskog preglednika, odnosno pohranjeni su samo tijekom posjeta internetskoj stranici) i trajni (ostaju na vašem uređaju i nakon zatvaranja internetskog preglednika).
Vi u svakom trenutku možete promijeniti postavke vašeg internetskog preglednika tako da kolačići bude u potpunosti ili djelomično onemogućeni.
Trenutačno postoji nekoliko web-stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise. Više se možete informirati na sljedećim linkovima:
http://www.allaboutcookies.org/
http://www.youronlinechoices.eu/
http://www.networkadvertising.org/
Ako odlučite onemogućiti (blokirati) kolačiće možda nećete biti u mogućnosti koristiti neke od funkcionalnosti stranice www.radiodalmacija.hr
Neke web-lokacije trećih strana mogu nadzirati promet podataka iz naših proizvoda i usluga, kao što su broj klikova i upotrijebljeni pojmovi za pretraživanje. Ne pružamo nikakve vaše osobne podatke za ove usluge.
Više informacija o korištenju kolačića možete naći u našoj politici o kolačićima koja se nalazi na našim stranicama www.radiodalmacija.hr

3. Kako prikupljamo podatke
Općenito, prikupljamo podatke na slijedeće načine:
• Kada zatražite korištenje naših usluga, npr. informiranja o našim uslugama te radi zaključenja i izvršenja ugovora
• Kad ih izričito pružite nama, primjerice kroz javljanje u naš radijski program, ostavljanjem komentara u našoj rubrici za komentare na web stranici RD, slanjem elektroničke pošte, SMS-a ili upućivanjem telefonskog poziva i sl.
• Kada nam vi podnesete upit, molbu, prigovor i sl.
• Korištenjem web stranice RD koristi kolačiće pa na taj način može doći do nekih osobnih podataka. Što su kolačići i kako ih koristimo možete pronaći u našoj Politici o kolačićima koja se nalazi na stranici www.radiodalmacija.hr
Gdje god je to moguće informirat ćemo vas dodatno o tome koje podatke nam trebate dati prije nego što počnete naše usluge.

4. Kako štitimo vaše podatke
Imamo odgovarajuće mjere tehničke i administrativne sigurnosti kako bismo osigurali da su podaci naših korisnika zaštićeni od neovlaštenog ili slučajnog pristupa, korištenja, izmjene ili gubitka. Poduzete se mjere redovito provjeravaju i kontinuirano prilagođavaju aktualnom stanju tehnologije.
S vašim podacima postupamo sukladno zakonu. Također, tražimo da naši dobavljači i pružatelji usluga dostavljaju procjene sigurnosti i dokazuju njihovu usklađenost s važećim zakonima i industrijskim standardima.
Redovito pregledavamo, nadograđujemo i ažuriramo radne postupke, poslovne procese i tehničke mjere kako bismo poboljšali vašu privatnost i osigurali da se pridržavamo naših vlastitih internih pravila.

5. Kako dijelimo vaše podatke
RD može vaše osobne podatke dostaviti trećim osobama u sljedećim slučajevima:
• radi ispunjenja zakonskih obveza kao što je npr. Zakon o elektroničkim medijima, Zakona o računovodstvu, Općeg poreznog zakona, odnosno u posebnim slučajevima radi dostavljanja sudovima ili drugim nadležnim tijelima, a tijekom ili radi vođenja parničnog, kaznenog, prekršajnog ili drugog postupka;
• radi zaštite prava, sigurnosti ili imovine RD-e (u kojem slučaju će npr. dostaviti podatke Ministarstvu unutarnjih poslova ili drugim nadležnim tijelima);
• ako je to potrebno u svrhu sklapanja i/ili izvršenja ugovora sa vama
• vaše podatke možemo podijeliti i sa našim izvršiteljima obrade koji u dovoljnoj mjeri jamče provedbu odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kojima se osigurava zaštita prava osoba;
• u drugim slučajevima, pod uvjetom da ste dali svoju privolu.
RD će u svakom slučaju prilikom dijeljenja Vaših osobnih podataka s trećim stranama istima zabraniti korištenje Vaših osobnih podataka u različitu svrhu od one koja je predmet ugovora ili proizlazi iz te će treću stranu obvezati na čuvanje povjerljivosti osobnih podataka.

6. Koliko dugo čuvamo vaše podatke
Osobne podatke ćemo čuvati u obliku koji omogućuje identifikaciju samo onoliko dugo koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju ili koliko pojedini propisi naše zemlje nalažu voditelju obrade čuvanje osobnih podataka. Osobni podaci se mogu pohraniti na dulje razdoblje pod određenim propisanim uvjetima kao primjerice u statističke svrhe, u svrhe arhiviranja u javnom interesu.
U slučaju kada vaše podatke obrađujemo temeljem privole, ukoliko opozovete danu privolu prestat ćemo obrađivati vaše podatke te ih više nećemo upotrebljavati u dane svrhe, no to može rezultirati nemogućnošću korištenja nekim dodatnim pogodnostima koje su vezane za njih.
Molim da uzmete u obzir da vaše podatke nećemo brisati u navedenim vremenskim intervalima, ukoliko je pokrenut postupak prisilne naplate neplaćenih dospjelih potraživanja ili ako je pokrenut drugi postupak, tada će osobni podaci biti brisani po konačnom okončanju istog postupka odnosno po zastari tražbina u skladu s propisima kojima se uređuju obvezno-pravni odnosi.
Isto tako, ukoliko se radi o osobnim podacima koji su prikupljeni u svrhu zaključenja ugovora (npr. ugovor o pružanju usluga), takve ugovore ćemo radi zaštite naših i vaših prava i interesa čuvati još 6 godina od njihova zaključenja i/ili izvršenja, osim ako se ne radi o podacima koje smo dužni čuvati i duže od 6 godine (npr. prema Zakonu o računovodstvu).

7. Automatizirano donošenje odluka i profiliranje
RD ne provodi automatizirano donošenje odluka niti profiliranje.

8. Vaša prava

• Pravo na pristup osobnim podacima – imate pravo pisanim putem, telefonski ili osobno tražiti i dobiti informacije o osobnim podacima koji se na vas odnose, a koje obrađujemo, pod uvjetom da je vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan.
• Pravo na ispravak ili dopunu osobnih podataka – u slučaju ako su vaši podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo pisanim putem ili osobno tražiti ispravak ili dopunu osobnih podataka davanjem dodatne izjave, pod uvjetom da je vaš identitet nedvojbeno utvrđen i dokazan. Vi ste odgovorni za davanje ispravnih osobnih podataka te ste dužni obavijestiti nas o svim relevantnim promjenama osobnih podataka (promjena imena/ prezimena, adrese i slično)
• Pravo na brisanje osobnih podataka – ako više ne postoje razlozi zbog kojih se vaši osobni podaci obrađuju, a s obzirom na svrhu zbog koje su prikupljeni, takvi podaci će biti brisani, ako to nije protivno važećim propisima ili ako se ne radi o obradi podataka u statističke svrhe kada više nije moguće temeljem osobnih podataka identificirati osobu na koju se ti podaci odnose, odnosno ako nisu nužni za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva.
• Pravo povlačenja privole u marketinške svrhe – imate pravo u svakom trenutku povući danu privolu za dostavu našeg marketinškog maila.
• Pravo prigovora na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa RD-e – imate pravo u svakom trenutku uložiti prigovor uz navođenje razloga koji se odnose na vaše interese pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta naše tvrtke. U tom slučaju dostavit ćemo vam obavijest nadilaze li legitimni interesi naše tvrtke vaše interese te je osobne podatke nužno dalje obrađivati radi ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva u kojem slučaju će podaci i dalje biti obrađivani.
• Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – imate pravo podnijeti pisanim putem ili osobno na našoj adresi sjedišta, kao i Agenciji za zaštitu osobnih podataka.
• Pravo na prenosivost osobnih podataka – imate pravo zatražiti pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta da vam podatke koje ste nam ustupili na temelju privole ili na temelju ugovora stavimo na raspolaganje u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu ako smo te podatke obrađivali pomoću automatiziranih postupaka.
• Pravo na ograničenje obrade – imate pravo zahtijevati pisanim putem ili osobno na adresi sjedišta naše tvrtke privremeno blokiranje obrade osobnih podataka pod uvjetom da osporavate točnost podataka te je navedeno nužno radi provjere točnosti podataka ili obrada nije dopuštena, a protivite se brisanju podataka, ako RD-i ti podaci više nisu potrebni, a tražite ih radi ostvarivanja pravnih zahtjeva ili ako ste uložili prigovor te očekujete potvrdu RD-e nadilaze li naši legitimni razlozi vaše razloge.

9. Zloupotreba prava
Možemo vam naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova ili odbiti postupiti po zahtjevu, ako su vaši zahtjevi očito neutemeljeni ili pretjerani, a osobito zbog njihova učestalog ponavljanja

10. Kontakt podaci
Za obradu podataka odgovorno je društvo RADIO DALMACIJA d.o.o. za proizvodnju i emitiranje radio programa, Ulica Kralja Zvonimira 14, Split, OIB: 27746792432.

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih
podataka su:

• broj telefona: +38521405222
• elektronička pošta: szop@radiodalmacija.hr
• adresa: Kralja Zvonimira 14, 21000 Split