Marketing

 

– Na cijene iz cjenika obračunavamo stopu PDV-a od 25%
– Sve navedene cijene su u kunama
– U slučaju avansnog načina plaćanja po kampanji, odobravamo dodatni popust od 5%.
– U slučaju kvartalnog, polugodišnjeg ili godišnjeg avansnog načina plaćanja, popust se dogovara sa odjelom prodaje oglasnog prostora
– Ostale oblike oglašavanja (sponzorstva showova, sales promocije, velike promocije) klijent/agencija dogovara sa odjelom prodaje oglasnog prostora
– Cjenik u primjeni od 01. veljače 2019. godine
Radio Dalmacija zadržava pravo konačnog oblikovanja reklamnog sadržaja sukladno pozitivnim zakonskim propisima RH.
Naručitelj jamči za istinitost reklamnog sadržaja i reguliranost autorskih prava.
MB: 1128795
OIB: 27746792432
PBZ d.d., IBAN: HR66 2340 0091 1101 2174 9
Splitska banka d.d., IBAN: HR64 2407 0001 1005 6623 6
KentBank, IBAN: HR37 4124 0031 1300 0030 2
Za dodatne informacije kontaktirajte marketing Radio Dalmacije: 021/405 200 ili se javite e-mailom na marketing@radiodalmacija.hr
KLIKNITE OVDJE ZA PRIKAZ CJENIKA U PDF FORMATU ILI ZA DOWNLOAD KLIKNITE DESNIM MIŠEM I ODABERITE “Spremi kao…” (“Save As…”)

 

 

Radio Dalmacija Vaš prijatel u eteru