Akcija ‘Ronimo za Jadran’

0

U sklopu međunarodne konferencije ‘Adriatic 2017. – Zaštita Jadranskog mora od onečišćenja se brodova’ i tematskog tjedna zaštite Jadranskog mora, u Splitu će se danas održati ronilačka eko akcija ‘Ronimo za Jadran – Pojedinac ne može sam – očistimo ga zajedno’.

Akcija čišćenja, koju će koordinirati Lučka kapetacnija Split, održat će se u vremenu od 9.30 – 12.30 sati u splitskoj Gradskoj luci. Planirana je i ekološka edukacija uz prigodnu prezentaciju ronilačke opreme u 10.00 sati. Predstavnicima Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, kao organizatorima Adriatic 2017. konferencije i predstavnicima Lučke kapetanije Split, koordinatorima akcije Ronimo za Jadran, pridružit će se Ronilački klubovi grada Splita, Hrvatska ratna mornarica, Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Split, udruga „Sunce“, Hrvatska gorska služba spašavanja, Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Civilna zaštita grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, Javna vatrogasna postrojba grada Splita, Cian d.o.o. i Čistoća d.o.o Split.