Brazzoduro: Bez pomorstva nema budućnosti

0
Foto: Wikipedia

Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske kapetan Predrag Brazzoduro ocijenio je u prigodi blagdana Sv. Nikole, zaštitnika pomoraca, da bez pomorstva za Hrvatsku nema budućnosti.

Dodao je kako se nada da će hrvatskim pomorcima sljedeća godina donijeti bolji odnos države i njezine administracije, da će se dio zakonodavstva promijeniti i prilagoditi pomorstvu te da će se svjetsko tržište oporaviti, a pomorci lakše i kvalitetnije pronalaziti posao.

Po procjenama, u Hrvatskoj je oko 25.000 pomoraca, među kojima je u sustavu prijavljeno oko 15.000, oko 5000 ih je na brodovima domaćih brodara, a još oko 5000 pomoraca posao pronalaze sami, najviše u off shore industriji i na kruzerima.

Vidi se potpuna diskriminacija u odnosu prema zaposlenima na kopnu, rekao je Brazzoduro, koji smatra da je državna administracija “neprijateljski raspoložena prema pomorcima“. Istaknuo je da pomorci nemaju ista prava ni na Zavodu na zapošljavanje, preko kojeg se nije zaposlio nijedan pomorac iako su riječki i splitski uredi za to ovlašteni, pa taj posao rade privatni posrednici. Država pomorcima uzima poreze, prireze, doprinose za obvezno zdravstveno i mirovinsko osiguranje, pa i za beneficirani staž, koji se pretvorio u harač, rekao je.

Objasnio je da, po sadašnjim zakonskim rješenjima, pomorac plaća beneficirani radni staž od 7,84 posto na osnovicu, a uvjet za njegovo ostvarivanje je 60 godina života i 15 godina staža na brodu. Tako pomorac koji je plovio i plaćao beneficirani staž primjerice 14 godina i 11 mjeseci to pravo ne može iskoristiti iako je obvezan plaćati ga pa se čini da bi mu taj novac da ga je uložio drugdje više koristio, smatra Brazzoduro.