Kategorija: Zabava

Zabava
0 Demografski slom Hrvatske

Zabrinjavajući demografski podaci Državnog zavoda za statistiku! Prošle godine u Hrvatskoj se rodilo manje od 39 tisuća djece, a umrlo…

1 207 208 209 210 211 215