Cesta kroz Sumpetar zatvorena do 5. lipnja

0

Zbog nepredviđenih geotehničkih radova prilikom sanacije potpornog zida, produžuje se zatvaranje za sav promet dio lokalne ceste br. 67112 kroz naselje Sumpetar, (Ulica Sv. Roka od kućnog broja 9 do kućnog broja  11).

Cesta ostaje zatvorena do 05. lipnja 2020. godine (petak).

Za privremenu regulaciju prometa postavljena je privremena prometna signalizacija.

Za pristup sa sjeverne strane do mjesta radova koristiti ulicu Svetog Nikole (raskrižje sa državnom cestom u Krilu Jesenice) i Put Sv. Roka.